هیات موضوع بند 3 ماده 97

هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس، منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه پرونده هریک از مودیان مالیاتی به نظر گروه رسیدگی کننده، قبل از صدور برگ تشخیص، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی،  آیین نامه مربوطه مورد...

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در صورتی که مودی مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد و یا اگر برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شود و مودی به حکم معترض باشد ،پرونده وی به هیات حل اختلاف مالیات بدوی ارجاع می گردد. تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص...

اضافه کاری در قانون کار

اضافه کاری در قانون کار برای اضافه کاری کارگران سه ماده قانون تعریف شده است;  که شرایط ; ارجاع آن ; شرایط آن در مشاغل سخت و زیان اور و… در آن دیده شده است ;  در ادامه به تفسیر قوانین در اینباره خواهیم پرداخت : شرایط ارجاع آن طبق ماده 59 قانون کار ;  در شرایط...

کار روز، شب ،مختلط

کار روز، شب ،مختلط کار روز، شب ،مختلط می باشد و تکالیف کارگران در این شرایط کاری ; تکالیف کارفرما ;  نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در قانون کار ایران مشخص شده است ;  ماده 53 قانون کار  به طور کامل به شرح کار روز، شب ،مختلط می پردازد. تعاریف کار روز، شب ،مختلط کار روز طبق...

شرایط کار زنان

شرایط کار زنان در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شرایط کار زنان ; مرخصی بارداری ; زایمان و… چندین قانون و بخشنامه آمده ; که شرایط کار زنان را ; به دلیل فیزیک بدنی آنها ; متفاوت تر از مردان دانسته است ; بر پایه آن این شرایط را ترسیم کرده است ; در...

تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها هر کارگری در مدت زمان کاری خود در هر کارگاهی;  می تواند از تعطیلات و مرخصی ها ; که در مواد قانون کار آمده است ;  استفاده نماید ; بیشتر افراد مرخصی ها را شامل استحقاقی و استعلاجی می دانند;  در حالی که در قانون کار شرح بسیاری از تعطیلات و مرخصی ها...