سرمایه

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارایی های آن سرمآیه نامیده می شود،در هر زمان از کسر کردن بدهیهای یک موسسه از کل دارایی های آن بدست می آید. در شرکت های سهامی به جای اصطلاح سرمآیه از اصطلاح حق مالی صاحبان سهام استفاده می شود. برخی از مولفان حسابداری، در...

دارایی

دارایی دارایی به اموال ، مطالبات،سایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات،عملیات مالی،سایر رویدادها،ایجاد شده است گفته میشود همچنین دارایی قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است. اموالی که صاحب یک موسسه فردی به عنوان آورده نقدی یا غیر نقدی به موسسه اختصاص می...

فرضیات حسابداری

مفاهیم بنیادی که زیر بنای لازم را برای حسابداری موسسات فراهم می کنند و شالوده سایر اصول حسابداری قرار می گیرند، فرضیات حسابداری یا مفروضات حسابداری نامیده می شوند. فرضیات حسابداری یا مفروضات حسابداری، به لحاظ داشتن فایده در رسیدن به هدفها و انجام دادن عملیات حسابداری،...

فاکتور رسمی

فاکتور رسمی چیست؟ به فاکتوری می توان فاکتور رسمی گفت که مورد تایید اداره مالیاتی باشد،این فاکتور باید مشخصات کامل فروشنده و خریدار را به همراه کد اقتصادی ، یا شناسه ملی آن را داشته باشد.   ویژگی های فاکتور رسمی هر مودی باید هنگام تسلیم کالا یا ارائه خدمات فاکتور فروش...

هیات موضوع بند 3 ماده 97

هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس، منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه پرونده هریک از مودیان مالیاتی به نظر گروه رسیدگی کننده، قبل از صدور برگ تشخیص، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی،  آیین نامه مربوطه مورد...

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در صورتی که مودی مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد و یا اگر برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شود و مودی به حکم معترض باشد ،پرونده وی به هیات حل اختلاف مالیات بدوی ارجاع می گردد. تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص...