قرارداد کار مدت موقت چیست ؟ + دانلود نمونه

قرارداد کار مدت موقت حتما تا به حال در محیط کار و اطرافیان درباره قرارداد کار مدت موقت شنیده‌اید. یا اینکه بعضی از افراد چه کارفرما و چه کارمند فکر می‌کنند این قرارداد به علت موقت بودن آن رسمیت ندارد و هم برای کارمند و هم کارفرما مشکل‌ساز خواهد شد. در حالی که قرارداد...