قرارداد کاری و تعریف انواع آن

تعریف انواع قراردادهای کاری قرارداد کار چیست؟ برای پاسخ به این سوال که قانون کار چیست باید به قانون کار مراجعه کنیم. در ماده 7 قانون کار، تعریف قرارداد کار آمده است. طبق این ماده:  ” قرار داد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال...

نرم افزار دارایی ثابت و اموال:

دارایی ثابت قبل از صحبت پیرامون نرم افزار دارایی ثابت و اموال ابتدا به مفهوم دارایی باید اشاره نمود. به منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آن‌ها ایجاد کنید،...