بهای تمام شده, سیستم بهای تمام شده, آوید سامانه رایمون

سیستم بهای تمام شده

یکی از شاخه‌های استراتژیک و بسیار با اهمیت حسابداری مدیریت، مبحث بهای تمام شده است.
اینکه مهم‌ترین عنصر بقا یک سازمان، کسب سود می‌باشد مبحث جدیدی نیست و یکی از راه‌های افزایش سود و کاهش ضرر را می‌توان در مدیریت صحیح هزینه‌ها جستجو نمود.
مطمئناً اولین گام مدیریت هزینه‌ها، شناسایی قیمت و هزینه مورد نیاز  تولید محصولات است و دقیقاً در همین نقطه است که  اهمیت بالای دراختیار داشتن یک نرم‌افزار منسجم، کامل و داینامیک جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات در زمان دلخواه، نمایان می‌شود.
 
شرکت رایمون مفتخر است، اعلام نماید که توانسته برای اولین بار در ایران نرم‌افزاری کاملاً داینامیک در محاسبه بهای تمام شده عرضه نماید به طوری که توانایی انجام محاسبات با هر سیاست محاسباتی و بدون محدودیت را دارا می‌باشد.  (ERP)
بهای تمام شده, سیستم بهای تمام شده, آوید سامانه رایمون

بهای تمام شده

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

بهای تمام شده, سیستم بهای تمام شده, آوید سامانه رایمون

بهای تمام شده

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

بهای تمام شده, سیستم بهای تمام شده, آوید سامانه رایمون

بهای تمام شده

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

 • یکی از شاخه‌های استراتژیک و بسیار با اهمیت حسابداری مدیریت، مبحث بهای تمام شده است.
  اینکه مهم‌ترین عنصر بقا یک سازمان، کسب سود می‌باشد مبحث جدیدی نیست و یکی از راه‌های افزایش سود و کاهش ضرر را می‌توان در مدیریت صحیح هزینه‌ها جستجو نمود.
  مطمئناً اولین گام مدیریت هزینه‌ها، شناسایی بهای تمام شده و هزینه تولید محصولات است و دقیقاً در همین نقطه است که اهمیت بالای دراختیار داشتن یک نرم‌افزار منسجم، کامل و داینامیک جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات در زمان دلخواه، نمایان می‌شود.
 • سیستم قیمت تمام شده رایمون در فضایی کاملاً داینامیک و فرمول محور امکاناتی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا براساس آن بتوانند به صورت نامحدود رویه و سیاست‌های محاسبه بهای تمام شده را با توجه به زیر ساخت‌های موجود در سازمان خود و با در نظر داشتن مبحث با اهمیت Benefit & Cost تعریف نمایند.
  • سیستم بهای تمام شده رایمون جهت پاسخگویی به سیاست‌های متنوع محاسبات قیمت تمام شده و ایجاد فضایی کاملاً داینامیک در فرایند محاسبه از امکانات زیر استفاده می‌نماید:
   • امکان تعریف الگوی محاسباتی به صورت نامحدود (در هر الگو می‌توان به شیوه متفاوت بهای تمام شده را محاسبه نمود)
   • امکان تعریف دوره محاسبات به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
   • امکان تعریف روند محاسبات و انجام محاسبات به صورت پلکانی در یک دوره
   • امکان تعیین نوع تسهیم هزینه با روش مستقیم، یک‌طرفه، ریاضی یا تعریف معادله
   • امکان تعریف مبنای تسهیم به دلخواه (ساعت کارکرد پرسنل، دستگاه، ولتاژ مصرفی، زیر بنا، مقدار ارائه خدمات، ارزش مواد مصرفی، تعداد کارکنان و ….)
   • امکان دریافت مبانی تسهیم به صورت اتومات از سیستم‌های تولید، انبار، حسابداری، مدیریت پیمانکاری، حقوق و دستمزد، تامین، فروش و دارایی ثابت
   • امکان طراحی فرم ثبت اطلاعات پایه بهای تمام شده با ابزار تولید جدول قیمت تمام شده رایمون
   • امکان تعریف برآوردهای نرخ جذب سربار و دستمزد به تعداد نامحدود جهت انجام محاسبات قیاسی
   • امکان تعریف فرمول محاسبات به صورت دلخواه و داینامیک

    

   • امکان تشکیل جداول محاسباتی به صورت دلخواه و داینامیک
   • امکان تخصیص پارامترهای کنترل خطا و پیغام هشدار به صورت داینامیک و دلخواه
   • قابلیت دریافت کاربرگ تسهیم با فرمت دلخواه
   • امکان تسهیم سربار در سطوح دلخواه شامل مرکز هزینه، خط تولید، ایستگاه و دستگاه
   • امکان تسهیم اولیه و ثانویه با قابلیت تعیین فرمول تسهیم
   • امکان انجام محاسبات بهای تمام شده برای یک یا چند محصول یا نیمه ساخته در مدل‌های متفاوت و دریافت گزارش مغایرت
   • انجام محاسبات بهای تمام شده بر پایه پارامترهای سفارش کاری و مرحله‌ای به صورت هم‌زمان
   • امکان فراخوانی اطلاعات مواد، سربار و دستمزد از سیستم‌های زیر:
   • امکان فراخوانی هزینه دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد یا حسابداری
   • امکان فراخوانی مقدار مواد مصرفی از سیستم ثبت عملکرد تولید یا سیستم انبار
   • امکان فراخوانی مبلغ مواد مصرفی از سیستم انبار یا سیستم حسابداری
   • امکان فراخوانی مبلغ استهلاک از سیستم حسابداری یا سیستم دارایی ثابت
   • امکان فراخوانی مدت زمان کارکرد پرسنل از سیستم حقوق و دستمزد یا سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مدت زمان کارکرد پرسنل به تفکیک دستگاه، ایستگاه مرکز هزینه یا سالن تولیدی که در آن مشغول به کار بوده از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مدت زمان کارکرد دستگاه از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مقدار ضایعات از سیستم ثبت عملکرد تولید یا سیستم انبار
   • امکان فراخوانی دوباره کاری‌ها از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی پرسنل یا دستگاهی که با آن دوباره‌کاری انجام شده از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مقدار ملزومات مصرفی در حین انجام دوباره‌کاری از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مقدار ملزومات مصرفی در حین تولید از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مبلغ ملزومات مصرفی در حین انجام دوباره کاری یا در حین تولید از سیستم انبار یا حسابداری
   • امکان فراخوانی مواد مصرفی در حین انجام دوباره‌کاری از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی پرت‌های ایجاد شده از سیستم ثبت عملکرد تولید یا انبار
   • امکان فراخوانی کالاهای جاگزین مصرفی از سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان فراخوانی مواد و ملزومات ارسالی به پیمانکاران از سیستم مدیریت پیمانکاری، انبار یا ثبت عملکرد تولید
   • امکان محاسبه ضایعات و پرت ایجاد شده توسط پیمانکار از سیستم ثبت عملکرد تولید یا مدیریت پیمانکاری
   • امکان فراخوانی مانده در خط از سیستم ثبت عملکرد تولید یا فرم عملیاتی سیستم بهای‌تمام شده به صورت اتومات یا دستی
   • امکان فراخوانی مانده در خط به تفکیک مرکز هزینه، ایستگاه، خط تولید یا سالن تولید به صورت اتومات از سیستم تولید
   • امکان دریافت ضرایب مصرف از سیستم اطلاعات مهندسی
   • امکان دریافت زمان استاندارد انجام عملیات، کارکرد پرسنل یا دستگاه از سیستم اطلاعات مهندسی به صورت اتومات یا ورود این اطلاعات در فرم پایه بهای تمام شده به صورت دستی
   • امکان دریافت مقدار استاندارد ضایعات و پرت از سیستم اطلاعات مهندسی به صورت اتومات یا ورود این اطلاعات در فرم پایه بهای تمام شده به صورت دستی
   • امکان تفکیک نوع ضایعات از سیستم اطلاعات مهندسی یا سیستم ثبت عملکرد تولید
   • امکان دریافت مقدار استاندارد ملزومات مصرفی از سیستم اطلاعات مهندسی به صورت اتومات یا ورود این اطلاعات در فرم پایه بهای تمام شده به صورت دستی
   • توجه: برای مواردی که می توان اطلاعات را از چند سیستم فراخوانی کرد تعیین اینکه کدام سیستم ملاک فراخوانی و محاسبه قرار گیرد، در زمان استقرار و با توجه به زیر ساخت سازمان مشخص می‌گردد و سازمان‌ها می‌توانند مبانی فراخوانی اطلاعات خود را در طی سال نیز تغییر دهند.
   • توجه: می‌توان محاسبات را با فراخوانی اطلاعات مورد نیاز از چند سیستم به طور هم‌زمان انجام داد و در نهایت در گزارشات مغایرت‌گیری به صحت سنجی و مقایسه اطلاعات پرداخت.

    

   • امکان استفاده از یک کدکالا برای کالاهایی که هم‌زمان در سازمان تولید می‌شوند، خریداری می‌شوند یا توسط پیمانکار تولید می‌شود (بدون نیاز به تعریف چند کدکالا)
   • امکان تفکیک مقدار تولیدی از یک کالا، مقدار خریداری شده از آن و مقدار ساخته شده توسط پیمانکار و تفکیک محاسبات آن
   • امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات به صورت هم‌زمان با بهای تمام شده کالا یا به صورت جداگانه
   • امکان رفع خطاهای شناسایی شده در حین محاسبات بهای تمام شده به صورت پلکانی و بدون نیاز به برگشت کلیه محاسبات انجام شده
   • امکان محاسبه بهای تمام شده پیمانکاران بدون نیاز به انجام محاسبات به صورت کلی
   • تعیین فرمول جهت شناسایی حد ضرر تولید یک محصول جهت ایجاد آلارم برای توقف تولید آن
   • امکان تعیین بودجه بندی سال آتی بر اساس پارامتر محاسباتی دلخواه به تفکیک موارد زیر:
   • پیش بینی میزان تورم برای سال آتی
   • تعیین پارامترهای موثر در میزان فروش
   • تعیین فرمولاسیون پارمترهای موثر در فروش جهت پیشبینی فروش
   • تعیین پارامترهای موثر در خدمات تعمیرات و نگهداری
   • تعیین فرمولاسیون پارمترهای موثر در خدمات تعمیرات و نگهداری جهت پیشبینی این خدمات
   • تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با منابع انسانی
   • تعیین پارامتر خاص و تاثیرگذار در بودجه بر اساس متد وزن‌دهی یا تشکیل معادله مانند میزان تاثیر تحریم، فعالیت رقبا، رقبت جمعی به خرید محصول و …
   • و …
   • امکان تشکیل سبد محصول و آنالیز وضعیت بهای تمام شده یک سبد
   • امکان تعریف الگوی ثبت سند حسابداری با فرمت‌های دلخواه مدیریت
   • امکان صدور سند حسابداری به صورت مقطعی و کلی
   • امکان صدور سند حسابداری با فرمت شرح دلخواه
   • امکان صدور نتیجه محاسبات یک دوره در چند سند حسابداری یا صدور به صورت یکجا
   • امکان صدور سند حسابداری برای یک مرکز هزینه یا کالا به صورت جداگانه
   • تعریف الگوهای ریالی نمودن اسناد انبار
   • دارای قابلیت انتخاب یک یا چند نوع سند انبار جهت ریالی نمودن اسناد انبار
 • گزارش مصرف مواد در محصولات و نیمه ساخته
 • گزارش انحرافات مواد مصرفی با روش‌های دلخواه
 • گزارش انحرافات دستمزد با روش‌های دلخواه
 • گزارش انحرافات سربار با روش‌های دلخواه
 • گزارش کار درجریان ساختبه تفکیک مراکز هزینه
 • گزارش کار درجریان ساختبه تفکیک عملیات
 • گزارش کار درجریان ساختبه تفکیک دستگاه
 • گزارش نقطه سر به سر تولید محصولات
 • پیش بینی قیمت تمام شده
 • گزارش ضایعات بصورت تعدادی و ریالی
 • گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده
 • خلاصه گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • خلاصه گزارش سود وزیان
 • و…