سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

 

سیستم سفارش گذاری تولید

   یکی از مهمترین و پر چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فعالیت‌ها در سازمان‌های تولیدی استفاده بهینه از ظرفیت تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، به طوری که موفقیت در مدیریت صحیح آن می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر بهای تمام شده محصول تولید شده و در نهایت مزیت‌های رقابتی فراوانی برای سازمان به ارمغان آورد.

  مدیریت صحیح ظرفیت تولید و افزایش کارایی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری آن  بدون در دست داشتن اطلاعات منسجم و بروز، قطعاً امکان پذیر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و در اختیار داشتن سیستم سفارش گذاری تولید توانمند و جامع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری دهد.

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سفارش گذاری تولید, سیستم سفارش گذاری تولید, آوید سامانه رایمون

سفارش‌گذاری تولید

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

 • یکی از مهمترین و پر چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فعالیت‌ها در سازمان‌های تولیدی استفاده بهینه از ظرفیت تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، به طوری که موفقیت در مدیریت صحیح آن می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر بهای تمام شده محصول تولید شده و در نهایت مزیت‌های رقابتی فراوانی برای سازمان به ارمغان آورد.
  مدیریت صحیح ظرفیت تولید و افزایش کارایی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری آن  بدون در دست داشتن اطلاعات منسجم و بروز، قطعاً امکان پذیر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و در اختیار داشتن سیستمی توانمند و جامع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری دهد. (production order)

 

 • نامنظم بودن حجم بچ‌هاي انتقالي انبار به توليد، به روز نبودن مانده مواد و نيمه ساخته‌هاي مصرفي در خط و همچنين ذخيره احتياطي پاي كار، مشكلات عمده‌اي در ثبت درخواست بهينه مواد و نيمه ساخته مصرفي از انبار براي مديران ايجاد می‌کند به طوري كه بعضاً هوشمند نمودن فرایند ثبت آن‌ها با توجه به وجود متغيرهاي بسيار فراوان، دشوار و در برخي از اوقات غير ممكن مي‌شود، اما سيستم رايمون اين مشكل را با تكنيك سياست‌گذاري ثبت درخواست و پارامتريك نمودن تسهيم درخواست‌ها و ايجاد قابليت فرمول‌دهي جهت انجام فرايند درخواست و تسهيم به راحتی حل نموده است، به صورتی كه مدیران به وسيله آن مي‌توانند بيش از 2300 فرمول ثبت و تسهيم درخواست متنوع در سيستم اعمال کرده و به همين نسبت سياست سفارش‌گذاري بهينه در سازمان جاري نمايند.

 

 • نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رایمون با در اختیار داشتن ابزار سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سفارش و پارامتریک نمودن مدیریت سفارشات امکانی در اختیار مدیران قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تا بتوانند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی تولید خود را بر مبنای قراردادها یا درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش به انجام رسانند یا بر اساس برنامه تولید از پیش تعیین شده دستور تولید خود را صادر نمایند.

 

 • سیستم سفارشگذاری تولید رایمون، با مدیریت پیمانکاران ارتباط مستقیم دارد و این امکان را به وجود میآورد که به کمک آن مدیران می‌توانند دستورات تولید را بر اساس قراردادهای پیمانکاری ثبت شده صادر نمایند و کنترل دقیق بر روی میزان تولید پیمانکاران، مقدار ضایعات ایجاد شده توسط آنها و همچنین انحرافات موجود در تولید و ضایعات ایجاد شده داشته باشند، همچنین کنترل میزان کالاهای نامنطبق تولید شده توسط پیمانکاران و میزان برگشت آنها از دیگر مزیتهای این سیستم می‌باشد.

 

 • سیستم سفارش‌گذاری تولید با دارا بودن گزارشات متنوع مدیران را در مدیریت و ارزیابی هرچه صحیح تر پیمانکاران یاری می دهد.

 • امکان تعریف انواع الگوهای ثبت دستور تولید بر مبنای برنامه کلی تولید، قرارداد پیمانکاری، درخواست فروش، قرارداد فروش و بدون مبنا با اعمال سطح دسترسی در مشاهده Bom و کالا
 • امکان ثبت دستور تولید در بازههای زمانی نامحدود به صورت روزانه، هفتگی ،سالانه یا هر بازه زمانی دلخواه
 • امکان ماندهگیری دستور تولیدهای ثبت شده و مشاهده انحرافات ایجاد شده
 • امکان ماندهگیری قراردادهای پیمانکاری، قرارداد فروش، درخواست فروش و… بر اساس تعداد سفارشات تولید ثبت شده بر مبنای آنها
 • امکان صدور سفارش تولید برای هر محصول یا نیم ساخته و تفکیک آن بر اساس عملیات، کالا، مرکز هزینه، ایستگاه کاری، فرایند تولید، شیفت و …
 • امکان لغو و تعویق سفارشات و دستور تولیدها
 • امکان صدور درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی بر اساس دستور تولید صادر شده
 • امکان تعیین سیاستهای کارآمد جهت انجام عملیات تسهیم درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی بر اساس فرمولهای بسیار متنوع (امکان تعریف ۲۳۰۴ فرمول مختلف تسهیم درخواست مواد )
 • امکان ثبت درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی بر اساس بچهای قابل ارسال انبار، مانده در خط و با لحاظ نمودن تلرانسهای متنوع
 • امکان ثبت درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی بر اساس محدودیتهای تعیین شده توسط واحد برنامهریزی و فرمولبندی این محدودیتها (امکان تعریف ۲۴۲۸ فرمول کنترل ثبت درخواست مواد و نیمه ساخته)
 • امکان مشاهده موجودی هر قلم از لیست احتیاجات مواد در هنگام ثبت نیازمندیهای مواد به تفکیک انبار و موجودیهای رزرو شده و مانده در خط
 • امکان استقرار موجودی پای کار به تفکیک ایستگاه، عملیات و سالن تولید  و همچنین انتقال موجودی پای کار به دوره بعد.
 • امکان صدور مجوز درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی به صورت کارتابلی و تعیین مراحل تائید به صورت نامحدود
 • امکان اعمال محدودیت در فرم مجوز درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی جهت عدم امکان تغییر تعداد یا واحد سنجش کالا در کارتابل
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی به صورت نامحدود جهت سفارشی‌سازی اطلاعات مورد نیاز در ثبت سفارش، دستور تولید و مجوز درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی

   • گزارش سفارشات باز
   • گزارش مانده سفارشات
   • گزارش مانده برنامه کلی
   • گزارش رزرو موجودی
   • گزارش درخواستهای مواد و نیمه ساخته برگشتی
   • گزارش کنترل مانده در خط
   • گزارش کنترل مانده در خط در سطح عملیات و ایستگاه
   • گزارش احتیاجات مواد بر اساس نقطه سفارش و برنامه کلی تولید
   • گزارش کنترل درخواست مواد و نیمه ساخته بر اساس بچ قابل انتقال انبار
   • گزارش کنترل تغییرات اعمالی در درخواست کالاها ثبت شده بر مبنای درخواست مواد و نیمه ساخته
   • گزارش کنترل تسهیمات انجام شده بر روی درخواست مواد و نیمه ساخته مصرفی
   • گزارش دستور تولیدهای ثبتی بر مبنای قرارداد فروش و مانده قرارداد فروش
   • گزارش دستور تولیدهای ثبتی بر مبنای قرارداد پیمانکاری و مانده قرارداد پیمانکاری
   • گزارش دستور تولیدهای ثبتی بر مبنای درخواست فروش و مانده درخواست فروش
   • گزارش دستور تولیدهای ثبتی بر مبنای برنامه کلی و مانده برنامه کلی تولید
   • گزارش مقدار انحراف پیمانکار در تولید
   • گزارش مقدار ضایعات و پرت ایجاد شده توسط پیمانکار و انحرافگیری آن
   • امکان گزارش‌‌گیری از لیست اطلاعات جدول تمامی فرم‌‌ها
   • ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارش‌‌های پر کاربرد در تمامی فرم‌‌ها
   • امکان گزارش‌‌گیری با فرمت‌‌های متفاوت ( اکسل، Word،PDF و …)
   • امکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش‌ساز رایمون

    سفارش گذاری تولید

    نرم افزار سفارش گذاری تولید

    سیستم سفارش گذاری تولید

    سفارش کار

    برنامه ریزی تولید در کارخانه

    برنامه ریزی تولید 

    برنامه ریزی تولید با اکسل

    مدیریت تولید

    مدیریت تولید و عملیات

    نرم افزار تولید

    نرم افزار برنامه ریزی تولید 

    نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت تولید 

    حسابداری تولید

    برنامه ریزی و کنترل تولید

    حسابداری صنعتی

    حسابداری تولیدی و صنعتی 

    سیستم کنترل تولید

     دانلود نرم افزار تولید

    دانلود نرم افزار

    نرم افزار رایمون

    سیستم تولید

    سیستم های جامع تولید

    راهکارهای تولید

    راهکار های جامع