سیستم خزانه داری

 

سیستم خزانه داری

مدیریت و ثبت فعالیت‌های اقتصادی، شامل پرداختها و دریافت‌های اسناد و وجوه نقد انجام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، وجود سیستم خزانه داری که بتواند فرایندهای دریافت و پرداخت را پوشش دهد و اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می‌یابد از سوی دیگر پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه داری تاکید دارد.

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم خزانه داری

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید