درخواست مشاوره

جهت درخواست مشاوره رایگان نرم افزار تحت وب برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) شرکت فناور آوید سامانه رایمون می توانید از فرم زیر استفاده کنید یا در صورت تمایل برای دریافت جزئیات بیشتر، مشاوره رایگان یا دریافت نوبت دمو با ما تماس برقرار نمایید.