سیستم فروش

از آنجا که برای یک واحد تولیدی یا بازرگانی، تعداد مشتریانش رو به افزایش می باشد; و به طبع آن حجم فروش نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد; و بنا به افزایش روز و به روز رو حجم اطلاعات، ثبت و ضبط اطلاعات به صورت سنتی یا حتی استفاده از دیتا سنترهایی از قبیل اکسس توجیه پذیر نخواهد...

اصول حسابداری

به طور کل به قواعد و مبانی حاکم بر نحوه ثبت، طبقه بندی و ارائه گزارش های حاصل از عملیات های مالی را اصول حسابداری گفته می شود که این اصول عمومی به موارد زیر دسته بندی می شوند : اصول حسابداری : 1. اصل تحقق درآمد ها 2. اصل بهای تمام شده 3. اصل تطابق درآمد و هزینه ها 4....

نرم افزار های حسابداری

نرم افزار های حسابداری نرم افزار های حسابداری:حساسیت اعداد و ارقام جاری در واحد مالی; الزام استفاده از یک نرم افزار مالی را بیش از پیش برای سازمان ها پرنگ میکند. اما نرم افزارهای مالی بازه گسترده ای از عملیات ها را در بر میگیرد. گستردگی عملیات نرم افزار های مالی شامل...

نرم افزار انبار

نرم افزار انبار یک نرم افزار انبارداری خوب باید توانایی برطرف نمودن تعداد متنوعی از نیاز ها و تخصص های درون و برون سازمانی را داشته باشد. یک انبار با توجه به نوع سازمان (تولیدی یا بازرگانی) می تواند; دارای وظایف گوناگونی باشد; اما شاید مهمترین وظیفه آن ; حفظ و نگه...

اهمیت کیفیت

از آنجا که واحد های تولیدی و خدماتی برای رفع بخشی از نیازهای مشتریان در حال فعالیت می باشند و بقای فعالیت آنها مرهون افزایش سهم بازار (Market Share) خود می باشد;عوامل زیادی در این امر دخیل خواهد بود که از مهترین آن می توان به تولید محصول با کیفیت اشاره کرد; بنابراین...

چرخه کیفیت

چرخه کیفیت در واحد تولیدی در یک واحد تولیدی مبحث چرخه کیفیت فقط منحصر به واحد QC نمی باشد بلکه بقیه واحد های سازمان نیر در این مورد درگیر می باشند; به این صورت که واحد تولیدی با استفاد ه از روش های مختلف مبادرت به پیش بینی نیاز مخاطب می کند;  واحد تحقیق و توسعه طرح...