مفاهیم و اصطلاحات بها

مقدمه در این مقاله، در مورد مفاهیم و اصطلاحات بها صحبت می‌کنیم. طبق تعریف وب‌سایت accountingtools، بها به عنوان ارزش منابع از دست رفته یا صرف شده برای تحصیل کالا یا خدمت تعریف می‌شود. در واقعیت، معادل مبالغ ریالی است که باید برای تحصیل یا تولید کالاها و خدمات پرداخت...