اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

 

سیستم اطلاعات مهندسی ساخت

   ثبت و نگهداری اطلاعات Bom، روش ساخت یا اطلاعات مهندسی دیگر در یک سازمان تولیدی از پایه‌های اصلی عملیات کنترل تولید و توسعه محصول می‌باشد که حفظ و نگهداری و به روزرسانی آن‌ها دارای اهمیت بسیار زیادی است به طوری که برای کنترل  و ثبت این اطلاعات، واحدهای تخصصی  در سازمان‌ها شکل می‌گیرد.
   نرم‌افزار اطلاعات مهندسی ساخت رایمون، امکاناتی در اختیار کاربران و مدیران قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانند تمامی اطلاعات مورد نیاز در مسیر ساخت محصول را به صورت یکپارچه و جامع در خود حفظ و نگهداری کند و بستری را فراهم می‌آورد تا به روزرسانی اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیتی صورت گیرد.

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

اطلاعات مهندسی ساخت, سیستم اطلاعات مهندسی ساخت, آوید سامانه رایمون

اطلاعات مهندسی ساخت

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

 • ثبت و نگهداری اطلاعات Bom، روش ساخت یا اطلاعات مهندسی دیگر در یک سازمان تولیدی از پایه‌های اصلی عملیات کنترل تولید و توسعه محصول می‌باشد که حفظ و نگهداری و به روزرسانی آن‌ها دارای اهمیت بسیار زیادی است به طوری که برای کنترل  و ثبت این اطلاعات، واحدهای تخصصی  در سازمان‌ها شکل می‌گیرد.

 • داینامیك بودن سیستم اطلاعات مهندسی رایمون، این امكان را برای مدیران فراهم نموده تا بتوانند انواع اطلاعات مربوط به تولید محصول مورد نیاز را در جزئی‌ترین سطح، ثبت و ضبط نمایند و بتوانند به كمك ویژگی كارآمد اطلاعات تكمیلی، فرم‌هایی چون BOM، روش ساخت و … را به صورت كاملا سفارشی‌سازی شده برای سازمان خود تدوین نمایند و در نهایت امكان مدیریت فرایند تولید را در سطح دستگاه، قالب، تجهیزات مصرفی، ملزومات مصرفی، ضایعات ایجاد شده، پرت‌ها، مواد و نیمه ساخته مصرفی  و … فراهم نمایند.

 • نرم‌افزار اطلاعات مهندسی ساخت رایمون، امکاناتی در اختیار کاربران و مدیران قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانند تمامی اطلاعات مورد نیاز در مسیر ساخت محصول را به صورت یکپارچه و جامع در خود حفظ و نگهداری کند و بستری را فراهم می‌آورد تا به روزرسانی اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیتی صورت گیرد. (Manufacturing engineering) 
 • با توجه به الگو مدار بودن ثبت اطلاعات، امکان خاصی در سیستم فراهم شده تا اطلاعاتی نظیر قالب‌ها، ملزومات مصرفی، تجهیزات، فرایندها و … توسط واحد مربوط به خود ثبت گردد و هر واحدی مسئولیت به روز رسانی اطلاعات خاص خود را بر عهده داشته باشد که نتیجه این به روز رسانی‌ها به صورت اتومات در Bom کالاها نمود پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا سایر واحد ها نیز از آخرین تغییرات مطلع شوند.

 • امکان تعریف انواع دستگاه‌های مورد استفاده
 • امکان تعریف گروه‌بندی دستگاه‌های مورد استفاده
 • امکان ایجاد ارتباط دستگاه‌ها با پلاک دارایی
 • امکان تعریف انواع تجهیزات مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف انواع قالب‌های مورد استفاده
 • امکان ایجاد ارتباط قالب‌ها با پلاک دارایی
 • امکان تعریف گروه‌بندی قالب‌های مورد استفاده
 • امکان تعریف عملیات‌های دخیل در حین تولید
 • امکان تعریف ایستگاه‌های مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف فرایندهای هر عملیات
 • امکان تعریف شیفت‌های کاری
 • امکان تعریف بچ‌های انتقالی از انبار به خط تولید
 • امکان تعریف مسئولین هر خط
 • امکان تعریف واحد سنجش کنترل عملیات تولید
 • امکان تعریف انواع توقفات
 • امکان تخصیص چندین Bom به یک محصول یا نیمه ساخته
 • امکان تعریف Bom با فرمول ساخت اصلی و فرعی
 • امکان تفکیک Bom‌های پیمانکاری و تولیدی
 • امکان تخصیص کالای جایگزین مصرف مواد در ساختار Bom
 • امکان تخصیص قالب‌های مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف کارکردهای استاندارد برای اندازه‌گیری فرایند‌های تولید مانند نفرساعت، ماشین ساعت و…
 • امکان تعریف ضرب استاندارد قالب، ضرب Setup قالب، زمان راه اندازی قالب و … در ساختار روش ساخت یک کالا و همچنین امکان تعریف و تخصیص موارد کنترلی خاص قالب‌ها به دلخواه مدیران و کاربران در سیستم وجود دارد که هرگونه پارامتر کنترلی دلخواه را می‌توانند در آن وارد نمایند.
 • امکان تخصیص ملزومات مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف مقدار استاندارد مصرف ملزومات به نسبت تولید یا زمان، در ساختار روش ساخت یک کالا و همچنین امکان تعریف و تخصیص موارد کنترلی خاص ملزومات به دلخواه مدیران و کاربران در سیستم وجود دارد که هرگونه پارامتر کنترلی دلخواه را می‌توانند در آن وارد نمایند.
 • امکان تخصیص ابزار و تجهیزات مصرفی مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهیزات مصرفی، مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهیزات مصرفی به نسبت تولید، مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهیزات مصرفی به نسبت زمان و … در ساختار روش ساخت یک کالا و همچنین امکان تعریف و تخصیص موارد کنترلی خاص ابزار و تجهیزات مصرفی به دلخواه مدیران و کاربران در سیستم وجود دارد که هرگونه پارامتر کنترلی دلخواه را می‌توانند در آن وارد نمایند.
 • امکان تخصیص عملیات‌های مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف زمان استاندارد انجام عملیات به نسبت تولید و به صورت پلکانی، به نسبت شیفت یا پرسنل یا دستگاه آن و … در ساختار روش ساخت یک کالا و همچنین امکان تعریف و تخصیص موارد کنترلی خاص عملیات به دلخواه مدیران و کاربران در سیستم وجود دارد که هرگونه پارامتر کنترلی دلخواه را می‌توانند در آن وارد نمایند.
 • امکان تخصیص فرایند‌های مورد استفاده در حین تولید
 • امکان تعریف زمان استاندارد انجام فرایند، به نسبت تولید و به صورت پلکانی، شیفت یا پرسنل یا دستگاه آن و … در ساختار روش ساخت یک کالا و همچنین امکان تعریف و تخصیص موارد کنترلی خاص فرایند به دلخواه مدیران و کاربران در سیستم وجود دارد که هرگونه پارامتر کنترلی دلخواه را می‌توانند در آن وارد نمایند.
 • امکان تخصیص پرت ایجاد شده در حین تولید
 • امکان تعریف وزن‌های خالص و ناخالص
 • گزارش Bom
 • گزارش روش ساخت
 • گزارش استاندارد پرت
 • گزارش استاندارد ضایعات
 • گزارش استاند زمان تولید
 • گزارش استاندارد توقفات
 • گزارش قالب‌های مورد استفاده
 • گزارش دستگاه‌های مورد استفاده در فرایند تولید
 • گزارش استاندارد ملزومات مصرفی
 • گزارش استاندارد ابزار و تجهیزات مصرفی
 • گزارش ریز اطلاعات اقلام یک مجموعه
 • گزارش دستگاه‌های پر کاربرد
 • گزارش Bom اصلی و فرعی کالا
 • گزارش فرایند تولید کالا به تفکیک دستگاه
 • گزارش فرایند تولید کالا به تفکیک عملیات
 • امکان گزارش‌‌گیری از لیست اطلاعات جدول تمامی فرم‌‌ها
 • ایجاد فیلتر پیش‌فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارش‌‌های پر کاربرد در تمامی فرم‌‌ها
 • امکان گزارش‌‌گیری با فرمت‌‌های متفاوت ( اکسل، Word ،PDF و …)
 • امکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش‌ساز رایمون

  اطلاعات مهندسی ساخت

  نرم افزار اطلاعات مهندسی ساخت

  سیستم اطلاعات مهندسی ساخت

  BOM چیست

  برنامه ریزی تولید در کارخانه

  برنامه ریزی تولید

  برنامه ریزی تولید با اکسل

  مدیریت تولید

  مدیریت تولید و عملیات

  نرم افزار تولید

  نرم افزار برنامه ریزی تولید

  نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت تولید

  حسابداری تولید

  برنامه ریزی و کنترل تولید

  حسابداری صنعتی

  حسابداری تولیدی و صنعتی

  سیستم کنترل تولید

   دانلود نرم افزار تولید

  دانلود نرم افزار

  نرم افزار رایمون

  سیستم تولید

  سیستم های جامع تولید

  راهکارهای تولید

  راهکار های جامع

  سیستم اطلاعات مهندسی
  سیستم اطلاعات ساخت
  نرم افزار اطلاعات ساخت
  نرم افزار اطلاعات مهندسی ساخت
  نرم افزار اطلاعات مهندسی