سیستم اطلاعات مهندسی ساخت

 

سیستم اطلاعات مهندسی ساخت

   ثبت و نگهداری اطلاعات Bom، روش ساخت یا اطلاعات مهندسی دیگر در یک سازمان تولیدی از پایه‌های اصلی عملیات کنترل تولید و توسعه محصول می‌باشد که حفظ و نگهداری و به روزرسانی آن‌ها دارای اهمیت بسیار زیادی است به طوری که برای کنترل  و ثبت این اطلاعات، واحدهای تخصصی  در سازمان‌ها شکل می‌گیرد.
   نرم‌افزار اطلاعات مهندسی ساخت رایمون، امکاناتی در اختیار کاربران و مدیران قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانند تمامی اطلاعات مورد نیاز در مسیر ساخت محصول را به صورت یکپارچه و جامع در خود حفظ و نگهداری کند و بستری را فراهم می‌آورد تا به روزرسانی اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیتی صورت گیرد.