سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

 

سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار یکی از زیر مجموعه سیستم‌های لجستیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که وظیفه اصلی آن مدیریت گردش کالا از زمان درخواست تا تحویل است و با سیستم‌های دیگر  نظیر حسابداری، دارایی ثابت، تامین، فروش، تولید و… ارتباط دو طرفه دارد. عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، جانمایی کالا، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کالا، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی و … می‌باشد. سیستم انبار ‌و حسابداری انبار رایمون، مدیریت انبار را برای شما به ساده‌ترین روش، ممکن می‌سازد و امکاناتی در اختیار شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد تا بتوانید سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت انبارداری را با تعریف الگوهای ثبت سند متنوع در سازمان خود پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایید. (ERP)

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم انبار, سیستم انبار و حسابداری انبار, آوید سامانه رایمون

انبار و حسابداری انبار

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

 • سیستم انبار (warehouse management) یکی از زیر مجموعه  سیستم‌های لجستیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که وظیفه اصلی آن مدیریت گردش کالا از زمان درخواست تا تحویل است و با سیستم‌های دیگر  نظیر حسابداری، دارایی ثابت، تامین، فروش، تولید و… ارتباط دو طرفه دارد. عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، جانمایی کالا، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کالا، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی و … می‌باشد. سیستم انبار ‌و سیستم حسابداری انبار رایمون، مدیریت انبار را برای شما به ساده‌ترین روش، ممکن می‌سازد و امکاناتی در اختیار شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد تا بتوانید سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت انبارداری را با تعریف الگوهای ثبت سند متنوع در سازمان خود پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایید.

 

 • سیستم انبار قدرتمند و داینامیک رایمون این امکان را برای مدیران فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید تا بتوانند سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متنوع انبارداری را در راستای کاهش هزینه نگهداری و انباشت کالا اعمال نمایند و حتی بستری فراهم کنند تا تمام فرایندهای خاص و پیچیده را که پیش‌تر از ثبت و نگهداری آنها صرف نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد تحت پوشش خود درآورند.

 

 • وجود ابزار قدرتمند درخواست و ارسال کالای موجود در سیستم انبار رایمون این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید تا بتوانند تمام اسناد انبار خود را با مبنا و بر اساس مجوز واحدهای درخواست کننده کالا یا ارسال کننده آن ثبت نمایند، این ویژگی به گونه‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که می‌توان برای تمام کالاهای تولید شده در خطوط تولید که به انبار ارسال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، سند ارسال کالا به انبار با مراحل تائید گوناگون تعریف نمود تا توسط سرپرستان خط صادر شود، به این ترتیب انباردار بر مبنای مجوز ارسالی از سمت سرپرستان خط می‌تواند کالاهای مورد نظر را دریافت نماید که در نهایت منجر به سیستماتیک شدن تمام فرایندهای گردش کالا از خارج انبار به داخل انبار و بلعکس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد و بدیهی است که حداقل نتیجه آن حذف کاغذ از فرایندها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. 
 • با توجه به امکانات خاص سیستم رایمون در زمینه تعریف اسناد انبار، امکانی در اختیار ما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد تا به کمک آن بتوانیم کنترل ضایعات ایجاد شده را به تفکیک ماهیت آن و بدون نیاز به تعریف کد کالای مجزا با دقت بسیار بالا تحت کنترل درآوریم.

 • اطلاعات پایه:
 1. تعریف انواع کالا مانند دارایی ثابت، مواد اولیه، ملزومات، محصول، نیمه ساخته و سایر
 2. امکان استفاده از واحد سنجش فرعی به صورت نامحدود برای کالاها
 3. امکان تغییر در تبدیل واحد فرعی به واحد اصلی کالا ها، در زمان صدور سند یا محدود نمودن آن به رقم خاص
 4. امکان استفاده از کنترل موجودی کالا جهت ثبت نقطه سفارش، حد تجدید سفارش، مقدار با صرفه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی
 5. امکان تعریف بارکد
 6. امکان تعریف انواع انبارها با نوع (مواد اولیه، محصول،  نیمه ساخته، دارایی ثابت، ملزومات، ضایعات و…)
 7. امکان دستهبندی انبارها در سطح سازمان و موسسه
 8. تعریف انواع سند با وضعیت موجودی (دائم، موقت و ضایعات) و ماهیت سند (ورودی و خروجی)
 9. امکان تعریف تعداد نامحدود از اطلاعات تکمیلی در هدر و آیتم اسناد و امکان گزارشگیری متنوع از آن‌ها
 10. امکان تعریف الگوهای متنوع ثبت سند با قابلیت اعمال محدویت در مشاهده کالا، نوع کالا، طرف مقابل، نوع طرف مقابل، انبار، کاربر، مبنای داخلی ( مرتبط با سیستم انبار) و مبنای خارجی (مرتبط با سیستم‌های دیگر) در راستای اعمال سیاستهای متنوع ثبت سند و کاهش خطای کاربری در ثبت اسناد اشتباه
 • صدور سند تعدادی انبار:
 1. امکان ثبت سند ضایعات و موجودی قابل استفاده برای کالا با یک کد
 2. نمایش موجودی در سطح سازمان، موسسه و انبار در پانویس(Footer) سند انبار و در زمان ثبت سند انبار
 3. نمایش موجودی کالا به تفکیک موجودی قابل استفاده از کالای انتخابی و موجودی ضایعات آن
 4. نمایش اسناد در سه سطح (ثبت شده توسط کاربر، اسناد سیستمی،  اسناد بارکد)
 5. مشاهده لیست اسناد ثبت شده به تفکیک کاربر
 6. امکان تعریف انواع عوامل ریالی به تعداد نامحدود مانند مالیات، بیمه، هزینه حمل و…
 7. تعریف انواع الگوی درخواست و ارسال کالا از نوع ورودی و خروجی و امکان تعریف مراحل تایید به صورت نامحدود جهت تخصیص گردش کاری و اعمال محدودیت‌‌هایی در سطح کالا، نوع کالا، طرف مقابل، نوع طرف مقابل، انبار، کاربر
 8. امکان تائید اسناد انبار جهت انجام فرایندهای ریالی، انبارگردانی و پایان سال
 9. امکان تعریف انواع مختلف اطلاعات تکمیلی مورد نیاز ثبت سند به تعداد نامحدود
 10. امکان صدور سند بارکد
 • عملیات ریالی و حسابداری:
 1. امکان صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی و تکی یا صدور سند برای یک یا چند قلم از سند انبار
 2. امکان صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی برای تعدیلات سالانه
 3. امکان قیمت‌گذاری اتومات شامل: آخرین مبلغ خرید، آخرین نرخ مصرف، آخرین مبلغ خرید به تفکیک طرف مقابل، نرخ فاکتور خرید، نرخ قرارداد خرید، نرخ بهای تمام شده خدمات پیمانکار
 4. امکان حذف ریال اسناد به صورت تجمیعی
 5. امکان تخصیص عوامل ریالی متعدد با ماهیت کاهنده، افزاینده یا بیتاثیر
 6. امکان تخصیص عوامل حسابداری شامل معین و تفصیل به صورت اتومات و دستی
 7. امکان صدور، مشاهده، چاپ و حذف سند حسابداری به صورت تکی و تجمیعی
 8. امکان اضافه نمودن شرح پیش فرض در زمان صدور سند حسابداری
 9. امکان قیمتگذاری و بازگشت قیمتگذاری، اسناد خروجی و ورودی با مبنا به تفکیک کالا و گروه حسابداری
 10. امکان قیمتگذاری و بازگشت قیمتگذاری اسناد ابتدای دوره و پایان دوره به تفکیک کالا و گروه حسابداری
 11. قیمتگذاری اسناد در سطح طبقه حسابداری و بر اساس نرخ میانگین

 

 • عملیات انبار گردانی پایان دوره:
 1. امکان تعریف روشهای شمارهگذاری تک شمارشی، دو شمارشی و سه شمارشی
 2. امکان ایجاد محدودیت در شمارش اول شامل: حداقل موجودی تعدادی، حداقل گردش موجودی و حداقل موجودی ریالی
 3. امکان ایجاد محدویت در شمارش دوم شامل: تمامی کالاهای شمارش شده در دروه اول، کالاهای مغایرت دار شمارش اول و موجودی به همراه درصد مغایرت
 4. امکان ایجاد محدودیت با وضعیت ترکیبی شروط (“یا” “و”) در شمارش سوم شامل: کالاهای مغایرت دار شمارش اول و دوم به همراه درصد مغایرت، کالاهای مغایرت‌دار شمارش اول و موجودی به همراه درصد مغایرت، کالاهای مغایرت‌دار شمارش دوم و موجودی به همراه درصد مغایرت
 5. امکان صدور تگ با فرمت دلخواه
 6. امکان فراخوانی اطلاعات شمارش شده از فایل اکسل
 7. امکان صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی به صورت اتومات
 8. امکان تائید نهایی اسناد جهت انجام عملیات پایان سال
 9. امکان صدور سند پایان دوره و ابتدای دوره به تفکیک گروه حسابداری و انبار
 10. امکان حذف سند ابتدای دوره به صورت دستی و توسط کاربر
 11.  امکان حذف سند پایان دوره به تفکیک گروه حسابداری و انبار

 

 • درخواست و ارسال کالا:
 1. امکان تعریف انواع سیاستهای ثبت درخواست کالا با مراحل تائید متعدد و نامحدود
 2. امکان تعریف انواع سیاستهای ثبت تحویل کالا به انبار با مراحل تائید متعدد و نا‌محدود
 3. امکان تعریف الگوهای متنوع ثبت درخواست با اعمال محدودیت در سطح کالا، نوع کالا، طرف مقابل، نوع طرف مقابل، کاربر
 4. مشاهده لیست درخواستهای ثبت شده در کارتابل  
 5. امکان مشاهده اطلاعات درخواست درکارتابل در چهار وضعیت متفاوت (درخواست‌های قابل تایید، درخواستهای تایید شده و بررسی نشده، درخواست‌های بررسی شده، درخواستهای لغو شده)
 6. امکان مشاهده درخواستهای ثبت شده به تفکیک ماهیت درخواستی یا ارسالی کالا به انبار
 7. امکان ویرایش مقدار و واحد سنجش کالای درخواستی در کارتابل
 8. امکان مشاهده مرور قلم و همچنین اسناد ثبت شده بر مبنای درخواست
 9. امکان مشاهده وضعیت بررسی درخواست
 10. امکان مرتبسازی لیست اسناد به دلخواه و انتخاب کاربر در کارتابل
 • امکان دریافت گزارشات خاص و متنوع از صدور سند تعدادی، عملیات ریالی و حسابداری و درخواست و ارسال کالا
 • امکان دریافت گزارشات متنوع از کاردکس کالا در سطح سازمان، موسسه و انبار
 • امکان دریافت گزارشات متنوع از کاردکس ریالی
 • امکان دریافت گزارشات با طراحی های متنوع از اسناد ثبت شده
 • امکان گزارشگیری ازوضعیت درخواست کالاهای ثبتی و آگاهی از وضعیت موجودی آن‌ها
 • امکان دریافت گزارشات وضعیت موجودی و گردش کالا با فرمتهای متنوع
 • امکان دریافت گزارش میزان ضایعات
 • امکان دریافت گزارش ریالی اسناد
 • امکان دریافت گزارش مغایرت بین حسابداری و انبار
 • امکان دریافت گزارش گردش ریالی اسناد به تفکیک طرف مقابل
 • امکان دریافت گزارش گردش تعدادی اسناد به تفکیک طرف مقابل
 • امکان دریافت گزارش گردش ریالی اسناد به تفکیک کالا
 • امکان دریافت گزارش گردش تعدادی اسناد به تفکیک طرف مقابل
 • امکان دریافت گزارش گردش ریالی اسناد به تفکیک طبقه حسابداری
 • امکان دریافت گزارش حد تجدید سفارش
 • امکان دریافت گزارش مانده در سطح سازمان
 • امکان دریافت گزارش مانده در سطح موسسه
 • امکان دریافت گزارش مانده در سطح انبار
 • امکان دریافت گزارش موجودی موقت و تائید نشده
 • امکان دریافت گزارش درخواست کالاهای باز
 • امکان دریافت گزارش ریز درخواست کالاها و وضعیت آن‌ها
 • امکان دریافت گزارش ریز اطلاعات کالا
 • امکان دریافت گزارش Log اسناد درخواست کالا
 • امکان دریافت گزارش بازه زمانی درخواست تا ارسال کالا
 • امکان دریافت گزارش تلرانس بچهای ارسالی انبار
 • امکان دریافت گزارش موجودی کالا در سطح سفارش در راه، موجودی موقت، موجودی دائم و موجودی ضایعات
 • امکان دریافت گزارش ضایعات ایجاد شده به تفکیک مرکز هزینه
 • امکان دریافت گزارش مدیریت امانی
 • امکان دریافت گزارش امانیهای باز ما، نزد دیگران
 • امکان دریافت گزارش امانی‌های باز دیگران، نزد ما
 • امکان گزارشگیری از لیست اطلاعات جدول تمامی فرمها
 • ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارشهای پر کاربرد در تمامی فرمها
 • امکان گزارش‌گیری با فرمت‌های متفاوت ( اکسل، Word،PDF و …)
 • امکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز رایمون

حسابداری انبار

 

سیستم درخواست و ارسال کالا

نرم افزار انبار

 

سیستم درخواست کالا

انبار داری

 

سیستم ارسال کالا

نرم افزار انبار داری

 

نرم افزار ارسال کالا

سیستم انبار

 

 

سیستم انبارگردانی

ثبت انبار

انبار گردانی

نرم افزار انبارگردانی

دانلود نرم افزار خزانه داری

نرم افزار انبار رایمون

نرم افزار رایمون

 دانلود نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار

راهکار های جامع

نرم افزار حسابداری انبار

سیستم حسابداری انبار

نرم افزار درخواست و ارسال کالا

 

سیستم انبارگردانی

نرم افزار درخواست کالا

 

نرم افزار ارسال کالا