سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار و حسابداری انبار

   سیستم انبار یکی از زیر مجموعه سیستم‌های لجستیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که وظیفه اصلی آن مدیریت گردش کالا از زمان درخواست تا تحویل است و با سیستم‌های دیگر  نظیر حسابداری، دارایی ثابت، تامین، فروش، تولید و… ارتباط دو طرفه دارد. عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، جانمایی کالا، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کالا، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی و … می‌باشد. سیستم انبار ‌و حسابداری انبار رایمون، مدیریت انبار را برای شما به ساده‌ترین روش، ممکن می‌سازد و امکاناتی در اختیار شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد تا بتوانید سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت انبارداری را با تعریف الگوهای ثبت سند متنوع در سازمان خود پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایید.