درخواست دمو

جهت درخواست دمو نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) شرکت فناور آوید سامانه رایمون می توانید از فرم زیر استفاده کنید یا در صورت تمایل برای دریافت جزئیات بیشتر، مشاوره رایگان یا دریافت نوبت دمو با ما تماس برقرار نمایید.
قابل به ذکر است که امکان برگزاری دمو به صورت حضوری یا غیر حضوری (آنلاین) امکان پذیر می باشد.