سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

در دست داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از پرداختی‌‌‌‌های انجام شده ( حقوق و دستمزد ) به منابع انسانی می‌‌‌‌تواند مدیران را در تصمیم گیری‌‌‌‌های کلان یاری دهد.
با توجه به اجباری بودن ارائه گزارشات مهم مالی به سازمان‌های قانونی همانند بیمه و مالیات، در اختیار داشتن سیستم محاسبات حقوق و کارکرد دقیق، اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. این اهمیت تا جایی پیش رفته که جاری‌‌‌‌سازی سیستم محاسبات حقوق به یکی از الزامات با اهمیت هر سازمان تولیدی و غیر تولیدی تبدیل شده است.

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق ‌و ‌دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق ‌و ‌دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق‌ و ‌دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید