الگو برداری در بنچ مارک (Benchmarking) و انواع اصلی

الگو برداری در بنچ مارک (Benchmarking) و انواع اصلی

مقدمه : امروزه بازارها به سرعت تغییر می کنند و رقابت ها به صورت فزاینده ای رو به افزایش است. در این راستا سازمان ها برای پاسخ گویی مناسب به طور مستمر فعالیت های خود را با بهترین فعالیت ها و نو آوری ها تطبیق و مقایسه میکنند. الگو برداری روشی سیستماتیک است که به سازمان...
مدیریت استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک + مثال های متنوع

مدیریت استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک + مثال های متنوع

مدیریت استراتژیک عبارت است از: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر. مدیریت استراتژیک مترادف است با : برنامه ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک بیشتر در محیطهای اکادمیک استفاده می شود.   برنامه...
QFD چیست؟ و ابزارهای مورد استفاده در QFD

QFD چیست؟ و ابزارهای مورد استفاده در QFD

QFD یک ابزار کیفیتی پیشرفته است که هدف آن افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان واقعی محصول می باشد. پیدایش QFD در صنایع و کارخانجات ژاپن بود و توسعه و تکاملش مرهون تجارب کارشناسان آمریکایی در استفاده و کاربرد هر چه گسترده تر آن به خصوص در صنایع خودروسازی می...