درآمد (نقدی و غیر نقدی)

درآمد در واقع افزایش در سرمایه می باشد که، از فروش کالا یا خدمت به مشتریان حاصل شده باشد.موسسات خدماتی بر حسب نوع کسب و کار از فعالیتهای گوناگونی نظیر : تعمیرات حمل کالا و مسافر چاپ و…. درآمد کسب می کنند. به عبارت دیگر این شرکت های تجاری، خدمات خود را به مشتریان...

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکت نسبی، جزو شرکت های شخص  , محسوب می شود،زیرا هریک از شرکا،به نسبت سرمایه خود در شرکت،ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند ، اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهیهای آن نباشد، طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند. یکی از...

حساب تخفیفات

حساب تخفیفات شامل کاهش در قیمت کالای فروخته شده است که، از طرف فروشنده داده می شود، تا خریدار از فسخ معامله و برگرداندن کالا خودداری نماید. این حساب ، به چند دسته تقسیم میشود : برگشت از فروش و تخفیفات تخفیفات نقدی فروش تخفیف یا تفاوت قیمت تخفیف تجاری تخفیف نقدی تخفیف...

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی طبق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد،  شرکت هایی می باشند که، با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت  برسند ، برخلاف سایر شرکت ها از تعریف این شرکت  خودداری نموده و فقط اعلام کرده که هر شرکتی طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی است. قانون ماده 2 بخش تعاونی...

بدهی

به تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد،از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند،بدهی می گویند.همچنین این بدهی را باید از طریق: پرداخت پول تحویل کالا انجام دادن خدمت انتقال سایر اقلام دارایی تسویه کرد. بدهی های یک موسسه از طرق : خرید نسیه اموال و...

تفکر خلاق

تفکر خلاق نیازی نیست کسی نابغه به دنیا آمده باشد تا بتواند خلاقانه فکر کند یا تفکر خلاق داشته باشد. پروفسور مارتیندل ، اسکن مغزی افرادی که خلاقانه می نویسند را مورد بررسی قرار داد. او مقاله ای در مجله روانشناسی در آگوست 2007 گزارش کرد که اکثر نوشته های خلاق توسط...