شرکت تعاونی

شرکت تعاونی طبق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد،  شرکت هایی می باشند که، با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت  برسند ، برخلاف سایر شرکت ها از تعریف این شرکت  خودداری نموده و فقط اعلام کرده که هر شرکتی طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی است. قانون ماده 2 بخش تعاونی...

کمک هزینه ازدواج

پرداخت کمک هزینه ازدواج در لایحه قانونی بیمه تامین اجتماعی مصوب 1331 پیش بینی شده بود،مواد 56،57 و 58 این قانون،به بیان مشمولین ،شرایط استحقاق و میزان کمک هزینه می پردازد. ماده 56 و 57 قانون بیمه تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به کلیه کارگرانی که ازدواج می کردند اعم...

بدهی

به تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد،از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند،بدهی می گویند.همچنین این بدهی را باید از طریق: پرداخت پول تحویل کالا انجام دادن خدمت انتقال سایر اقلام دارایی تسویه کرد. بدهی های یک موسسه از طرق : خرید نسیه اموال و...

بهای محصول

در واحدهای تولیدی، اجزای بهای محصول را می توان به سه دسته دستمزد مستقیم، مواد مستقیم و سربار ساخت تقسم بندی کرد که هر کدام از این دسته بندی ها در سری مقالات مربوط به بهای تمام شده به صورت اجمالی توضیح داده خواهند شد. در واحد های صنعتی، فرآیند تولید از خرید مواد اولیه...

تفکر خلاق

تفکر خلاق نیازی نیست کسی نابغه به دنیا آمده باشد تا بتواند خلاقانه فکر کند یا تفکر خلاق داشته باشد. پروفسور مارتیندل ، اسکن مغزی افرادی که خلاقانه می نویسند را مورد بررسی قرار داد. او مقاله ای در مجله روانشناسی در آگوست 2007 گزارش کرد که اکثر نوشته های خلاق توسط...