بدهی-شرکت آوید سامانه رایمون

بدهی

ژوئن 26, 2022

به تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد،از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند،بدهی می گویند.همچنین این بدهی را باید از طریق:

 • پرداخت پول
 • تحویل کالا
 • انجام دادن خدمت
 • انتقال سایر اقلام دارایی

تسویه کرد.

بدهی های یک موسسه از طرق :

 • خرید نسیه اموال و کالا
 • اخذ وام
 • مالیاتی ( مفاصا)
 •  بیمه تامین اجتماعی
 • حقوق معوقه کارگران
 • گمر کی
 • عوارض

 

ناشی می شود.

بستانکاران

تعهدات ، یک موسسه که در اثر خرید نسیه اموال ،کالا و خدمات به اشخاص و موسسات دیگر انجام شده اند، بستانکاران نامیده می شود.

این نوع تعهدات قاعدتا باید در موعدی معین پرداخت شود.

برخی از مولفان حسابداری این نوع بدهی موسسات را حسابهای پرداختنی نامیده اند.

اسناد پرداختنی

تعهدات ناشی از معاملات یک موسسه که در مقابل آن سند تجارتی،نظیرچک ، سفته یا برات صادر شده است، اسناد پرداختنی نامیده می شود.

در اسناد تجارتی موعدی معین برای پرداخت تعیین گردیده است ، دارنده اسناد می تواند آنها را به دیگران واگذار کند.

وام

مبالغی که یک موسسه از بانکها و موسسات اعتباری ،یا سایر اشخاص ، موسسات استقراض و به موجب قرارداد یا اسناد تجارتی مبادله شده، تعهد می کند که اصل و فرع آن را در موعد معین یا به اقساط بپردازد، وام نامیده می شود.

بدهی جاری

دیون و تعهداتی است که انتظار می رود، طی یکسال از تاریخ ترازنامه از محل دارایی های جاری پرداخت ، تسویه، یا خدمات موضوع آن انجام شود، نظیر

 • بستانکاران
 • اسناد پرداختنی
 • پیش دریافت درآمد

بدهی های جاری معمولا به ترتیب تاریخ سر رسید در ترازنامه طبقه بندی می شوند.

بدهی بلندمدت

دیون و تعهداتی است که انتظار نمی رود ، طی یک سال بعد از تاریخ ترازنامه پرداخت یا تسویه شوند ، نظیر:

 • وام ها
 • اسناد پرداختنی بلندمدت
 • تسهیلات بلند مدت

 

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار حسابداری، انبار، بهای تمام شده و ERP و تولید، مدیریت تولید