وبینار آشنایی با قوانین کار 1399/08/27

وبینار آشنایی با قوانین کار ویژه شرکت‌های فناور و دانش بنیان         شرکت فناور آوید سامانه رایمون مستقر در پارک علم ‌و ‌فناوری البرز، وبینار آشنایی با قوانین کار را با همکاری پارک علم و فناوری البرز، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مرکز رشد و فناوری...

آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای 1399/07/30

آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان         شرکت فناور آوید سامانه رایمون مستقر در پارک علم ‌و ‌فناوری البرز، وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه‌ای را در تاریخ 1399/07/30 از ساعت 9 الی 14  با همکاری پارک علم ‌و ‌فناوری البرز، صندوق...