دارایی- شرکت آوید سامانه رایمون

دارایی

ژوئن 22, 2022

دارایی

دارایی به اموال ، مطالبات،سایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات،عملیات مالی،سایر رویدادها،ایجاد شده است گفته میشود

همچنین دارایی قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است.

اموالی که صاحب یک موسسه فردی به عنوان آورده نقدی یا غیر نقدی به موسسه اختصاص می دهد هم از لحاظ حسابداری دارایی می باشد.

اقلام زیر از جمله دارایی هایی ست که در کلیه موسسات وجود دارد:

نقد

وجوه نقد، یکی از دارایی هایی است که در کلیه موسسات وجود دارد و شامل :

 • پول موجود در صندوق،
 • موجودی حسابهای جاری 
 • موجودی حسابهای سپرده
 • حواله ها
 • چک های بانکی
 • تنخواه

مطالبات

موسسات در جریان داد و ستد های خود از اشخاص و موسسات طلبکار می شوند.

مطالبات یکی از رایج ترین انواع دارایی های موسسات است و به دو نوع عمده تفسیم می شوند:

بدهکاران

مطالبات یک موسسه که:

دراثر فروش کالا یا انجام دادن خدمت

دادن قرض به اشخاص و موسسات دیگر

ایجاد شده است ، بدهکاران نامیده می شود.

بدهکاران یک موسسه متعهد هستند که بدهی های خود را در موعد معین بپردازند، این نوع دارایی را حسابهای دریافتنی نیز می نامیم.

اسناد دریافتنی

مطالبات یک موسسه که در مقابل آن از بدهکار،سند تجارتی مثل سفته،چک، برات گرفته شده است ،اسناد دریافتنی می نامیم.

در اسناد تجارتی موعدی برای پرداخت بدهی تعیین می شود و این اسناد قابل نقل و انتقال به دیگران است.

موجودیهای جنسی

اجناسی را که شرکت های تجاری در جریان فعالیت خود به قصد فروش،تولید کالا،مصرف در عملیات خریداری و نگهداری میکنند،گفته میشود.

موجودیهای جنسی معمولا به سه دسته تقسیم میشوند:

 1. موجودی کالا

اجناسی که به قصد فروش خریداری و تولید شده اند.

2. موجودی مواد

مواد اولیه و دیگر اجناسی که به قصد تولید کالا برای فروش خریداری شده اند.

3. موجودی ملزومات

اجناسی که برای مصرف در عملیات یک موسسه خریداری شده ودر روال عادی فعالیت یک موسسه قصد فروش آنها وجود ندارد

دارایی ثابت

اموال با دوامی که به قصد نگهداری بلندمدت خریداری یا ساخته شده و در عملیات یک موسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

 • زمین
 • ساختمان
 • اثاثه
 • ابزار کار
 • وسایل نقلیه

دارایی غیر مشهود

به دارایی های گفته می شود که به صورت ملموس و فیزیکی نیستند .

 • حق اختراع
 • نرم افزار( نرم افزارهای حسابداری، فروش ،تولیدو…)
 • حق داوری
 • حق ثبت تجاری
 • لوگو
 • سرقفلی
 • فرمول های شیمی و…

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای حسابداری ، انبار و ERP