معرفی 5 ابزار برتر تست سرعت سایت (Page Speed یا site speed) :

یکی از مهم‌ترین موارد افزایش بازدیدکنندگان سایت بهبود سرعت بارگذاری (Page Speed یا site speed) می‌باشد. سرعت سایت و نحوه بارگذاری آن یک عنصر مهم در سئو (SEO) و رتبه سایت در نتایج جستجو می‌باشد. این مسئله باید به صورت مکرر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله به معرفی...

بررسی تاثیر سرعت وب سایت (Page Speed یا site speed) در سئو

نقش سرعت وب‌سایت در سئو یکی از مهم‌ترین موارد افزایش بازدیدکنندگان سایت بهبود سرعت بارگذاری (Page Speed یا site speed) می‌باشد. سرعت سایت و نحوه بارگذاری آن یک عنصر مهم در سئو (SEO) و رتبه سایت در نتایج جستجو می‌باشد و باید به صورت مکرر مورد ارزیابی قرار گیرد. در...