ارتباط نرم افزار فروش و تولید

ارتباط نرم افزار فروش و تولید

ارتباط نرم افزار فروش و تولید در مورد ویژگی ها و چالش های نرم افزار تولید ( سیستم تولید ) پیش از این توضیحاتی ارائه شد. در این مقاله سعی میکنیم به ارتباط نرم افزار فروش با نرم افزار تولید بپردازیم(در مقالات قبلی به ارتباط نرم افزار انبار با تولید اشاره شده است). نوع...
نمودار OPC

نمودار OPC

مدیریت تولید : نمودار OPC در ادامه بررسی های انجام شده در سری مقاله های مدیریت تولید که شامل برنامه ریزی تولید; شاخص OEE;شاخص کارایی تولید; شاخص کیفیت; شاخص سطح دسترسی می باشند; در این مقاله به بررسی نمودار فرآیند عملیات (نمودار OPC) می پردازیم. در بررسی مقاله های...
درختواره محصول (BOM)

درختواره محصول (BOM)

آرشیو اطلاعات محصولات: درختواره محصول (BOM) از آنجا که در سازمان های تولیدی و صنعتی تنوع محصولات بسیار زیاد می باشد ; و  فرمولاسیون ساخت هر کدام از آنها بسته به سیاست سازمان; نوع سفارش محصول; روش تولید آن و … ممکن است متفاوت باشد; بنابراین جمع آوری و آرشیو...
درختواره محصول (BOM)

شاخص کیفیت : پارامتر Quality

شاخص کیفیت : پارامتر Quality در ادامه مباحث مربوط به کنترل تولید ، مدیریت تولید (شاخص OEE) و نرم افزار کنترل تولید، ما به بررسی مزایا و چالش های بکارگیری پارامتر کیفی مرتبط با این شاخص یعنی Quality می پردازیم. از جمله اهدافی که مدیریت تولید جهت کنترل تولید و برنامه...
تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها هر کارگری در مدت زمان کاری خود در هر کارگاهی;  می تواند از تعطیلات و مرخصی ها ; که در مواد قانون کار آمده است ;  استفاده نماید ; بیشتر افراد مرخصی ها را شامل استحقاقی و استعلاجی می دانند;  در حالی که در قانون کار شرح بسیاری از تعطیلات و مرخصی ها...
درختواره محصول (BOM)

ارتباط نرم افزار انبار و تولید

ارتباط نرم افزار انبار و تولید در مورد ویژگی ها و چالش های نرم افزار تولید ( سیستم تولید ) پیش از این توضیحاتی ارائه شد. در این مقاله سعی میکنیم به ارتباط نرم افزار انبار با نرم افزار تولید بپردازیم. نوع ارتباط  انبار و تولید به صورت دوطرفه می باشد و می توان آن را به...