معامله سلف

منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحد های تولیدی : اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحد...

ترازنامه

گزارشی که در فواصل معین برای نشان دادن وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک موسسه بر اساس قواعد حسابداری تهیه می گردد، ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی گفته می شود. هدف از تهیه ترازنامه ارائه تصویری ثابت، کم و بیش شبیه یک عکس، از چگونگی وضعیت مالی یک شرکت تجاری (سهامی خاص،...

سرمایه

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارایی های آن سرمآیه نامیده می شود،در هر زمان از کسر کردن بدهیهای یک موسسه از کل دارایی های آن بدست می آید. در شرکت های سهامی به جای اصطلاح سرمآیه از اصطلاح حق مالی صاحبان سهام استفاده می شود. برخی از مولفان حسابداری، در...

تصفیه شرکت

خاتمه حیاتی شرکت های تجارتی ممکن است ورشکستگی باشد یا انحلال،  در واقع تصفیه شرکت عبارت است از جمع آوری دارایی شرکت ، انجام تعهدات، تقسیم آن بین افراد ذینفع. به بیان ساده تر ،خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات ،وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بین شرکا است. مدیر...

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکت نسبی، جزو شرکت های شخص  , محسوب می شود،زیرا هریک از شرکا،به نسبت سرمایه خود در شرکت،ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند ، اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهیهای آن نباشد، طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند. یکی از...

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی طبق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد،  شرکت هایی می باشند که، با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت  برسند ، برخلاف سایر شرکت ها از تعریف این شرکت  خودداری نموده و فقط اعلام کرده که هر شرکتی طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی است. قانون ماده 2 بخش تعاونی...