مشاغل زیان اور

مشاغل زیان اور  آیین نامه ای دارد که بر طبق ; موضوع تبصره ماده 52 قانون کار، مصوب 1371/09/29 وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشاغل زیر  را به عنوان کارهای سخت و زیان اور شناسایی  می کند: مواد قانونی آیین نامه مشاغل زیان اور   ماده...

مشاغل سخت و زیان اور

مشاغل سخت و زیان اور ;  کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی ; شیمیایی ; مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ; غیر استاندارد بوده ; در اثر اشتغال بیمه شده;  تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های جسمی و روانی در او ایجاد می کند که ; سبب تحلیل بدنی و آسیب همچنین بیماری که باعث آن شغل...

حق اولاد

حق اولاد حتما در مورد حق اولاد مقالات زیادی خوانده و مطالعه کرده اید; از جمله مزایایی هست که به کارگر دارای فرزند تعلق می گیرد; خیلی اوقات دیده اید که از آن  به عنوان حق عائله مندی یاد می کنند; در ادامه مقاله به  تعریف و شرایط آن ; خواهیم پرداخت. حق اولاد مبلغی می...

شرایط کار زنان

شرایط کار زنان در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شرایط کار زنان ; مرخصی بارداری ; زایمان و… چندین قانون و بخشنامه آمده ; که شرایط کار زنان را ; به دلیل فیزیک بدنی آنها ; متفاوت تر از مردان دانسته است ; بر پایه آن این شرایط را ترسیم کرده است ; در...

تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها هر کارگری در مدت زمان کاری خود در هر کارگاهی;  می تواند از تعطیلات و مرخصی ها ; که در مواد قانون کار آمده است ;  استفاده نماید ; بیشتر افراد مرخصی ها را شامل استحقاقی و استعلاجی می دانند;  در حالی که در قانون کار شرح بسیاری از تعطیلات و مرخصی ها...

تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران

تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران طبق قانون کار در ایران ; کارفرمایان در برابر کارگران یک سری وظایف قانونی دارند که این به عنوان تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران از آن یاد می شود ; در صورت عدم اجرای این وظایف;  بر ذمه کارفرمایان می باشد و کارگران می توانند در مجامع...