کارهای زیان اور برای نوجوانان

کارهای زیان اور برای نوجوانان

کارهای زیان اور برای نوجوانان آیین نامه اجرایی تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون کنفواسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ هیئت وزیران، کارهای زیان اور برای نوجوانان را به طور کامل شرح داده است و در ادامه به آن...
شرایط کار نوجوانان

شرایط کار نوجوانان

شرایط کار نوجوانان در قانون کار ایران ، برای شرایط کار نوجوانان ، قوانینی تعریف شده است که ; برای سلامت روحی ; جسمی کارگر نوجوان ضروری می باشد ،  کارفرما;  مکلف به رعایت این قوانین و ایجاد شرایط مناسب برای کار نوجوان می باشد ; در ادامه به شرح این قوانین خواهیم پرداخت...
اضافه کاری

اضافه کاری

اضافه کاری در قانون کار برای اضافه کاری کارگران سه ماده قانون تعریف شده است;  که شرایط ; ارجاع آن ; شرایط آن در مشاغل سخت و زیان اور و… در آن دیده شده است ;  در ادامه به تفسیر قوانین در اینباره خواهیم پرداخت : شرایط ارجاع آن طبق ماده ۵۹ قانون کار ;  در شرایط...
کار نوبتی

کار نوبتی

کار نوبتی در قانون کار ایران تعریف جامع و کاملی از کار نوبتی  شده است ;  چندین ماده قانون به شرح کار نوبتی پرداخته است ; که هر کدام دستمزد متفاوتی دارند ; در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت . کار نوبتی چیست طبق ماده ۵۵ قانون کار ;  کارنوبتی عبارت است;  از کاری که در طول...
مشاغل زیان اور

مشاغل زیان اور

مشاغل زیان اور مشاغل زیان اور  آیین نامه ای دارد که بر طبق ; موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار، مصوب ۱۳۷۱/۰۹/۲۹ وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشاغل زیر  را به عنوان کارهای سخت و زیان اور شناسایی  می کند: مواد قانونی آیین نامه مشاغل زیان...
مشاغل سخت و زیان اور

مشاغل سخت و زیان اور

مشاغل سخت و زیان اور مشاغل سخت و زیان اور ;  کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی ; شیمیایی ; مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ; غیر استاندارد بوده ; در اثر اشتغال بیمه شده;  تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های جسمی و روانی در او ایجاد می کند که ; سبب تحلیل بدنی و آسیب همچنین...