سیستم ERP چیست؟ (برنامه ریزی منابع سازمانی)

برنامه ریزی منابع سازمانی (سیستم ERP) چیست؟ برنامه ریزی منابع سازمانی (سیستم ERP) فرآیندی است که توسط شرکت ها برای مدیریت و ادغام بخش های مهم کسب و کارشان استفاده می شود. بسیاری از برنامه های کاربردی نرم افزار ERP برای شرکت ها مهم هستند زیرا به آنها کمک می کنند تا...

بررسی سخت افزار منزل هوشمند

در مقاله هوشمند سازی ساختمانBMS به بررسی اجمالی  و در مقاله دیگری به بررسی و آنالیز نرم افزار‌های هوشمند سازی ساختمان (Open Source – Premium) پرداخته شده است در این مقاله ابتدا به اختصار به منزل هوشمند اشاره مینماییم سپس به بررسی منزل هوشمند از دیدگاه سخت افزاری...

خانه هوشمند چیست؟ | هوشمند سازی ساختمان| انواع نرم افزار BMS

در مقاله هوشمند سازی ساختمانBMS به بررسی اجمالی  و در مقاله دیگری به بررسی خانه هوشمند از دیدگاه سخت افزاری پرداخته شده است در این مقاله ابتدا به اختصار به خانه هوشمند اشاره مینماییم سپس به بررسی و آنالیز نرم افزار های مورد استفاده در بازار می پردازیم. یک خانه هوشمند،...

هوشمند‌ سازی ساختمان یا BMS چیست و چه مزایایی دارد؟

هوشمند‌ سازی ساختمان (BMS یا Building management system) مبتنی بر مفهوم تلفیق فناوری های هوشمند در ساختمان‌ها، با هدف افزایش کیفیت زندگی است. هوشمند سازی ساختمان یک روش مناسب و پیشرفته برای کنترل انرژی، منابع، امنیت و راه حلی برای جلوگیری از اثرات زیست محیطی است. در...