بهای مستقیم و غیر مستقیم

بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم در این مقاله در مورد بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم صحبت می‌کنیم.همانطور که قبلا در مقاله طبقه بندی بها در بهای تمام شده رایمون گفتیم، بها بر هفت مبنا طبقه‌بندی می‌شود. مبنای اول طبقه‌بندی بها براساس قابلیت رهگیری است. این مبنا خود از نظر...

طبقه بندی کلی بها در بهای تمام شده

مقدمه در این مقاله از مجموعه مقالات پایگاه دانش رایمون، در مورد طبقه بندی بها در بهای تمام شده صحبت می‌کنیم. همانطور که در مقاله‌ی بهایابی رایمون گفتیم، مدیران یک شرکت یا سازمان برای گرفتن تصمیمات به اطلاعات مرتبط با نوع بها و شیوه‌ی رفتار آن بها در مجموعه نیاز دارند....

تسهیم بها

مقدمه در این مقاله، در مورد مفهوم تسهیم بها صحبت می‌کنیم. سپس با مبنا و نحوه انتخاب آن آشنا شده و چند مثال را بررسی می‌کنیم. اما قبل از هرچیز، نیاز داریم که با مفهوم محرک بها آشنا شویم. محرک بها محرک بها یک پارامتر قابل اندازه‌گیری است که تغییر آن باعث تغییر در کل...

بهایابی در بهای تمام شده چیست؟

مقدمه موضوع بهایابی در بهای تمام شده یا هزینه‌یابی عبارت است از یافتن بهای هر محصول، خدمت، فعالیت، واحد سازمانی و غیره که مدیران برای تصمیم گیری‌ها باید بهای موضوع را محاسبه نمایند. در مقاله مفاهیم و اصطلاحات بها، مفهوم بها را بررسی کردیم. اما موضوع بهایابی مفهوم...