مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) - بخش سوم | مدل کرت لوین Kurt Lewin

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش سوم | مدل Kurt Lewin

آگوست 25, 2019

در این مقاله از مجموعه مقالات پایگاه دانش رایمون، مدل Kurt Lewin را بررسی می‌کنیم و با آن آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش سوم| مدل Kurt Lewin

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

 

تعریف

کرت لوین (Kurt Lewin) در دهه 1930 از آلمان به آمریکا مهاجرت کرد و به عنوان بنیانگذار روانشناسی اجتماعی شناخته می‌شود که بر تغییر از جنبه حوزه های انسانی متمرکز می باشد. علاقه لوین به بررسی نحوه تعامل در گروهها و تیم ها به شناخت فاکتورهای انسانی اثرگذار بر تغییر و همچنین طراحی مدل سه مرحله ای تغییر منجر شد که مدلی مهم و اثرگذار در ایجاد و مدیریت تغییر می باشد.

مراحل مدل Kurt Lewin

تئوری تغییر کرت لوین به سه مرحله خروج از انجماد ، تغییر و انجماد مجدد اشاره دارد.

1.خروج از انجماد(Unfreeze):

تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی باید تغییر کند، ایجاد انگیزه بالا و احساس نیاز برای تغییر و مدیریت و درک ابهامات و نگرانی ها ، اولین مرحله در مورد آمادگی خودمان یا دیگران قبل از تغییر است.

باید انواع پاداشها یا تنبیهای مرتبط با کار را مورد استفاده قرار دهیم و در ذهن مجسم می کنیم. اگر هیچگونه فوریت یا انگیزه ای برای تغییر وجود نداشته باشد، بسیاری از ما حقیقتا هیچ کاری انجام نمی‌دهیم.

2.تحلیل نیروهای میدان (Force Field Analysis):

مرحله دوم در مدل Kurt Lewin تحلیل نیروهای میدان است. قبل از هر گونه اقدام ، باید تصمیم گیری کنید که آیا منافع انجام کار بیشتر است یا مضرات آن. این مبنای کاری است که کرت لوین آن را تحلیل نیروهای میدان (Force Field Analysis) می‌نامد.

تحلیل نیروهای میدان، شیوه ای ذهنی است برای بیان این مطلب که فاکتورهای متفاوت زیادی بر ایجاد تغییر موثر یا مانع آن هستند که ما نیاز داریم درباره آنها آگاهی داشته باشیم. اگر فاکتورهای موثر بر تغییر مهم تر از فاکتور های مانع از آن باشند، ما برای تغییر اقدام می‌نماییم. در غیر این صورت انگیزه کمی برای تغییر وجود دارد و اگر احساس کنیم که مجبور به تغییر هستیم، احتمالا بد خلقی می‌کنیم و در مقابل تغییر مقاومت می کنیم.

3.تغییر یا گذار(Change):

کرت لوین می‌دانست که تغییر یک رخداد نیست بلکه یک فرآیند است و او این فرآیند را حالت گذار نامید.

افراد از حالت سکون درآمده اند و به سمت راهی جدید حرکت می‌کنند. این مرحله اغلب سخت ترین مرحله تغییر است به این دلیل که افراد مطمئن نیستند و یا در بسیاری مواقع از تغییر می ترسند.

افراد نیاز به زمان برای درک و کار بر روی خود دارند. گذار فرآیندی است که برای هریک از ما رخ می‌دهد. هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد زیرا هر یک از ما متفاوت هستیم.

در اینجا پشتیبانی و حمایت از افراد واقعا مهم است. این کار می‌تواند به صورت تمرین یا آماده سازی باشد و بروز اشتباهات جزئی از فرآیند است.

استفاده از الگوهای تغییر و اجازه دادن به افراد برای ارائه راه حل های خود به فرآیند تغییر کمک می‌نماید. ارتباط پیوسته با افراد برای ایجاد تصویری واضح از تغییر مورد نظر و منافع آن، واقعا مفید است. بنابراین افراد بینش خود را نسبت به جایی که به سمت آن می‌روند از دست نمی‌دهند.

4.انجماد مجدد(Refreeze):

این مرحله از مدل Kurt Lewin در مورد ایجاد پایداری پس از انجام تغییرات است. تغییرات پذیرفته شده اند و به هنجارهای جدید تبدیل شده اند. افراد روابط جدیدی برقرار می‌کنند و با روتینهای جدید سازگاری پیدا می کنند. سختی کلمه انجماد ، مناسب تفکر موجود در مورد تغییر نیست. اینکه تغییر مستمر است و گاهی فرآیند بی نظمی است که در آن به انعطاف پذیری زیادی نیاز است.

تغییر در راستای بهبود عملکرد گروه معمولا بسیار کم دوام است. پس از یک تحول جدی و سخت ، عملکرد گروه به سرعت به سطح قبلی بر می‌گردد. دستیابی به یک سطح عملکردی بالاتر به عنوان معیار تغییر در عملکرد گروه کافی نیست. ماندگاری این سطح جدید یا حفظ آن برای یک مدت معین نیز باید جزو اهداف تغییر در نظر گرفته شود.

مدلهای تغییر مانند مدل ادکار، در مورد این مرحله شفاف تر هستند و فاز تقویت را به عنوان یکی از فازهای این مرحله در نظر می گیرند. ایجاد پایداری فقط وقتی رخ می‌دهد که تغییرات جدید حفظ شوند.

مزایای مدل Kurt Lewin

  • مدل کرت لوین از این جهت مفید است که چارچوبی برای فرآیند تغییر برای افراد معین می‌کند که درکش آسان است.
  • اجرای مفهوم خروج از انجماد به خصوص در سطح فردی می‌تواند به ما بینش دهد و کمک کند فهم بهتری داشته باشیم که چگونه با تغییرات خود را وفق دهیم.
  • تحلیل نیروهای میدان کرت لوین ، تجزیه و تحلیل را فراتر از داده ها گسترش می دهد و تمام عوامل موافق و مخالف یک تغییر را پشتیبانی میکند.
  • این مدل بسیار منطقی، هدفمند و قابل برنامه ریزی است.

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) - بخش سوم| مدل کرت لوین Kurt Lewin

مدل کرت لوین Kurt Lewin

منبع اول

منبع دوم: Kurt Lewin, “Frontiers of Group Dynamics”, Human Relations, Volume 1, pp. 5-41

لینک های مرتبط با این پست :

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش اول

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش دوم 

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش چهارم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش پنجم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش ششم 

 

مقاله: نرم افزار ERP (برنامه ریزی منابع سازمان)

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP