کلاس آموزشی

به بخش کلاس های آموزشی رایمون خوش آمدید در این بخش میتوانید با وارد کردن نام و کد دسترسی به کلاس آموزشی بپیوندید. نام: Access Code: Collapse recordings This room does not currently have any recordings. Meeting Recording توضیح تاریخ پیوند کلاس آموزشی کلاس آموزشی دی ۱۱,...