قرارداد کار مدت موقت

قرارداد کار مدت موقت چیست ؟ + دانلود نمونه

مهر ۱۱, ۱۴۰۰

قرارداد کار مدت موقت

حتما تا به حال در محیط کار و اطرافیان درباره قرارداد کار موقت شنیده اید و یا اینکه بعضی از افراد چه کارفرما و چه کارمند فکر می کنند که این قرارداد به علت موقت بودن آن رسمیت ندارد هم برای کارمند و هم کارفرما مشکل ساز خواهد شد. در حالی که قرارداد مدت موقتی که بر اساس اصول قانونی نوشته شود هم دارای رسمیت بالایی می باشد و هم در هیئت های حل اختلاف کار بالاترین مرجع و مستند رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی است.  در ادامه به شرح جزئیات یک قرارداد موقت قانونی خواهم پرداخت.

قرارداد کار موقت چیست؟

قراردادی می باشد که در آن تاریخ شروع کار و پایان آن ذکر خواهد شد و پس از پایان مدت زمان قرارداد یا با کارگر تسویه کامل خواهد شد و یا می توان قرارداد را مجددا تمدید کرد.

موارد قانونی که باید در نوشتن قرارداد مدت موقت باید رعایت نمود:

 1. حتما در سربرگ قرارداد ، قرارداد مدت موقت ذکر شود.
 2. قرارداد علاوه بر تاریخ شروع، تاریخ پایان همکاری را نیز داشته باشد ، در صورتی که تاریخ پایان در قرارداد ذکر نشود در حکم قرارداد دائم می باشد و تبعات قانونی بسیاری برای کارفرما ایجاد خواهد کرد.
 3. بسیاری از کارفرمایان در زمان انعقاد قرارداد کار مدت موقت تاریخ شروع را قید می کنند و تاریخ پایان را نیز سفید نگه می دارند و در زمانی که کارگر را اخراج می کند ، تاریخ پایان قرارداد را در قرارداد اضافه می کنند و با شکایت کارگر این قرارداد به خط شناسی خواهد رفت و این موضوع مشخص خواهد شد و سبب محکومیت قضایی کارفرما خواهد شد.
 4. در مدت زمانی که قرارداد موقت جاری می باشد نه کارگر و نه کارفرما حق فسخ آن را نخواهند داشت .
 5. در صورتیکه در طی مدت قرارداد کارفرما ، کارگر را اخراج نماید ، کارگر می تواند شکایت کند به مراجع حل اختلاف کار و حکم بازگشت به کار را دریافت کند و تا اتمام قرارداد در سازمان باقی بماند و تمامی حق و حقوق خود را نیز دریافت کند.
 6. اگر کارگر در طی مدت قرارداد کار موقت ، بدون توافق با کارفرما کار خود را ترک نماید، در حکم ترک کار می باشد و کارفرما می تواند در طی نامه ای این ترک کار را به اداره کار و بیمه تامین اجتماعی اطلاع داده و از طریق دادگاه های مدنی و اجرا گذاشتن ضمانت نامه حسن انجام کار ، خسارتی که کارگر با ترک کار خود به سازمان وارد نموده است از او دریافت نماید.
 7. کارفرمایان توجه کنند که بعد از اینکه مدت قرارداد موقت به اتمام رسید در صورت تمایل به تمدید کار کارگر در مجموعه حتما با کارگر قرارداد مدت موقت دیگری به صورت مکتوب منعقد کنند در غیر اینصورت قرارداد کار به صورت ضمنی ( شفاهی) تمدید خواهد شد و در صورتیکه قرارداد کار مدت موقت دوبار به صورت ضمنی تمدید گردد کارگر در حکم استخدام رسمی خواهد بود. بهتر است این مورد را با مثال توضیح دهم که برای افراد نکته مبهمی نداشته باشد :

با کارگری قرارداد مدت موقت ۳ ماهه می بندیم پس از منقضی شدن تاریخ قرارداد ، بدون اینکه قرارداد کتبی ببندیم از او می خواهیم در سازمان مشغول به کار شود و اصطلاحا به این کار تمدید ضمنی قرارداد می گوییم.

و فرد به مدت سه ماه دیگر به صورت موقت در سازمان مشغول به کار خواهد شد و در صورتیکه بعد از انقضای این قرارداد کارفرما به صورت کتبی قرارداد مدت موقتی با کارگر نبندد از این تاریخ به بعد کارگر در حکم استخدام دائم است و کارفرما حق فسخ قرارداد او را نخواهد داشت.

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که کارگری که به صورت ضمنی قرارداد کار با او تمدید می گردد  نیز نمی تواند ترک کار نماید و در صورت ترک کار کارفرما می تواند از او شکایت نماید و تمامی خسارت ناشی از ترک کار او را دریافت نماید.

 1. در صورتیکه کارگر و کارفرما با یکدیگر توافق نمایند که این قرارداد مدت موقت را فسخ نمایند و باید هر دو این توافق را به صورت کتبی در دو نسخه نوشته و هر نسخه در اختیار هم کارگر و هم کارفرما قرار گیرد ، می توانند این قرارداد کار مدت موقت را، بدون تبعات قانونی برای هر دو طرف فسخ نمایند .
 2. بعضی از کارفرمایان در بدو استخدام کارگر بدون اینکه قرارداد کار موقت را بین خود و کارگر منعقد کنند ( به صورت شفاهی) از نیروی کار ، کارگر استفاده می کند و زمانیکه بین آنها اختلاف بوجود می آید و یا اینکه شرکت وضعیت مالی خوبی نداشته باشد و مجبور به اخراج کارگر می شود فکر می کند چون کارگر قرارداد کاری ندارد نمی تواند شکایت کند و او را اخراج می کند غافل از اینکه کارگری که در بدو ورود به صورت شفاهی استخدام می شود در حکم کارگر دائم است و فقط طبق ماده ۲۷ قانون کار می توان قرارداد اورا فسخ کرد و با شکایت کارگر ، حکم بازگشت به کار او صادر خواهد شد و کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند او را اخراج نماید.
 • در داخل قرارداد کار مدت موقت حتما باید ضمیمه های قانونی چون ضمانتنامه های حسن انجام کار ، ریز وظایف قانونی ، قرارداد عدم افشا،آیین نامه انضباطی و… ذکر شود.
 1. در صورت اتمام قرارداد کار موقت کارفرما یکماه فرصت دارد که هم تسویه اداری و هم تسویه مالی را انجام داده و فرم های تسویه را به امضا کارگر برساند.
 • به میزان کارکرد کارگر هم عیدی و هم سنوات به کارگر تعلق می گیرد.
 • هنگام انعقاد قرارداد ، قرارداد در دو نسخه تهیه می شود و یکی در بایگانی شرکت نگهداری می شود و دیگری در اختیار کارگر قرار خواهد گرفت.

همانطور که در موارد بالا گفته شد ، قرارداد مدت موقت یکی از رسمی ترین قراردادهای کار می باشد و بیشترین استفاده را در کشور ما نسبت به سایر قراردادهای کار را دارد.

در صورتیکه نکات بالا را در نوشتن قرارداد کار موقت اعمال نمایید ، می توان گفت یک قرارداد قانونی که حافظ منافع کارگر و کارفرما می باشد را در اختیار مجموعه خود خواهید گذاشت.

مطلب مرتبط : قرارداد کار ساعتی

در ذیل همین مقاله نمونه قرارداد کار  مدت موقت را برای دانلود در اختیار شما خواهیم گذاشت.

دانلود نمونه قرارداد کار موقت