بهای محصول

طبقه بندی کلی بها در بهای تمام شده

مه 7, 2022

مقدمه

در این مقاله از مجموعه مقالات پایگاه دانش رایمون، در مورد طبقه بندی بها در بهای تمام شده صحبت می‌کنیم.

همانطور که در مقاله‌ی بهایابی رایمون گفتیم، مدیران یک شرکت یا سازمان برای گرفتن تصمیمات به اطلاعات مرتبط با نوع بها و شیوه‌ی رفتار آن بها در مجموعه نیاز دارند. با در نظر گرفتن هدف شرکت و سازمان، اطلاعات بهای بدست آمده را میتوان براساس اهمیت و هدفی که برای مجموعه دارند طبقه بندی کرد.

در مورد مفهوم بها نیز می‌توانید در مقاله بها در رایمون یا وب‌سایت accountingtools بیشتر مطالعه کنید.

طبقه بندی بها

به طور کلی بها بر اساس هفت مبنای زیر طبقه بندی می‌شود:

 1. قابلیت رهگیری در ارتباط با موضوع بهایابی

  • بهای مستقیم
  • بهای غیرمستقیم
 2. واکنش نسبت به تغییر در حجم فعالیت در طبقه بندی بها

  • بهای متغییر
  • بهای ثابت
  • بهای مختلط (بهای مخلوط)
  • بهای پلکانی (نیمه ثابت)
 3. ارتباط با بهای محصول

  • بهای محصول
  • بهای دوره
 4. حوزه‌های عملکرد بها در طبقه بندی بها

  • کارخانه
  • بازاریابی و فروش
  • اداری و عمومی
  • تامین مالی
 5. دایره محل وقوع

  • دوایر عملیاتی
  • دوایر خدماتی (پشتیبانی)
 6. زمان وقوع بها

  • بهای تاریخی
  • بهای جایگزینی
  • بهای بودجه شده
 7. ارتباط با برنامه ریزی و کنترل و تصمیم گیری

  • بهای مربوط و نامربوط
  • بهای ریخته
  • بهای اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر
  • بهای فرصت از دست رفته
  • بهای تفاضلی
  • بهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل
  • بهای ثابت تعهد شده
  • بهای نقطه تعدیل فعالیت
  • بهای کیفیت

در مقالات آینده، طبقه بندی بها در بهای تمام شده را به شکل مفصل تر بررسی می‌کنیم. سپس درمورد هرکدام در یک مقاله جداگانه بحث خواهیم کرد.

ممنون که در پایگاه دانش رایمون ما را همراهی می‌کنید.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP