شزایط کار زنان

شرایط کار زنان

مارس 3, 2022

شرایط کار زنان

در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شرایط کار زنان ; مرخصی بارداری ; زایمان و… چندین قانون و بخشنامه آمده ; که شرایط کار زنان را ; به دلیل فیزیک بدنی آنها ; متفاوت تر از مردان دانسته است ; بر پایه آن این شرایط را ترسیم کرده است ; در ادامه به این قوانین خواهیم پرداخت.

شرایط کار زنان :مرخصی بارداری و زایمان

طبق ماده 76 قانون کار;  مرخصی زایمان و بارداری زنان جمعا به مدت 90 روز است;  باید نصف این مدت (45 روز ) حتما پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد;  همچنین برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1 : پس از پایان مرخصی زایمان; کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد ;  این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جز سابقه خدمت وی ; محسوب می شود.

تبصره 2: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

در ادامه دو تصویب نامه مهم درباره شرایط کار زنان آورده شده است.

طبق تصویب نامه 11 تیر ماه سال 1392 شماره 46572 ت/ه قانون اصلاح تنظیم جمعیت و خانواده :
  • مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی;  9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود.
  • مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزندان آن ها به نه ماهگی نرسیده است ; تسری می یابد و مدت مرخصی آن ها تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.

تاریخ این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 تعیین می شود.

تصویب نامه جدید درباره مرخصی بارداری و زایمان

یکی دیگر از مصوبات دولت درباره شرایط کار زنان ;تصویب نامه ای در راستای اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ; مصوب 1400/07/24 مجلس شورای اسلامی و حفظ هماهنگی در دستگاه های اجرایی موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  • مدت مرخصی زایمان یک قلو و دو قلو ;  بیشتر زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی به ترتیب نه و دوازده ماه تمام;  با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین می شود; در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است.
  • زنان شاغل که در زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور; در مرخصی زایمان دو قلو و بیشتر به سر می برند و سن فرزندان آنها کمتر از یکسال می باشد;  از مرخصی 12ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط بهره مند خواهد شد; تاریخ اجرای این بخشنامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورد اشاره تعیین می شود.

ارجاع کار سبک به کارگران زن باردار

طبق ماده 77  قانون کار  یکی دیگر از شرایط کار زنان ; در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی; نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود;  کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تر به او محول کنند ( نباید از حقوق آنها کم کنند با همان حقوق کار راحت تری واگذار کنند)

شیردهی به نوزادان

طبق ماده 78 قانون کار در زمینه شرایط کار زنان ;  در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند;  کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ; نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد.

این فرصت جز ساعات کار آنها محسوب می شود ;  همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه;  مهد کودک و… ) ایجاد نماید.

مادران می توانند از فرصت شیردهی یا به صورت متناوب و یا به صورت یکسره استفاده کنند و زودتر محل کار خود را ترک کنند.

در تمام قرارداد های کار چه موقت ;  چه ساعتی و… این شرایط باید برای زنان باید مهیا شود.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید و ERP