ارتباط نرم افزار فروش و تولید

ارتباط نرم افزار فروش و تولید

مارس 2, 2022

ارتباط نرم افزار فروش و تولید

در مورد ویژگی ها و چالش های نرم افزار تولید ( سیستم تولید ) پیش از این توضیحاتی ارائه شد. در این مقاله سعی میکنیم به ارتباط نرم افزار فروش با نرم افزار تولید بپردازیم(در مقالات قبلی به ارتباط نرم افزار انبار با تولید اشاره شده است).

نوع ارتباط  فروش و تولید به صورت دوطرفه می باشد و می توان آن را به صورت زیر دسته بندی نمود:

ارتباط نرم افزار فروش و تولید | ارتباط نرم افزار تولید و فروش|مدیریت تولید |مدیریت ظرفیت

ارتباط نرم افزار فروش و تولید | ارتباط نرم افزار تولید و فروش|مدیریت تولید|مدیریت ظرفیت

ماهیت ارتباط نرم افزار فروش با نرم افزار های تولید:

ارتباط نرم افزار فروش با مجموعه نرم افزار های تولید از درخواست های فروش و سفارشات دریافت شده شروع می شود.

این درخواست ها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی نمود:

 1. قرارداد های فروش که شرکت ملزم است آنها را به صورت یک جا یا در بازه های زمانی مشخص تولید و به مشتری تحویل دهد.
 2. درخواست های فروشی که می تواند از سمت نمایندگی ها، واحد فروش و بازرگانی ، واحد برنامه ریزی تولید و … صادر گردد ; و شرکت را ملزم تولید نماید.
 3. فاکتور های فروشی که صادر شده و اجناس فروش رفته از طریق انبار به مشتری تحویل شده ; و جهت پر نمودن مجدد انبار (در صورت رسیدن به حد تجدید سفارش) مدیریت تولید را ملزم به ارائه برنامه تولید می نماید.
 4. فاکتور های فروشی که صادر شده و سازمان ملزم می گردد; بر اساس آن تولید انجام دهد.

 

در این مدل از تولید;  برنامه تولید بر اساس درخواست های فروش صادر می گردد و به عبارتی دستور تولیدی که مدیریت برنامه ریزی تولید صادر می کند بر اساس مدل های درخواست فروشی است; که عمدتاً از سمت واحد بازرگانی روانه سازمان می گردد.

گزارشات قابل واکشی از این اطلاعات :

هنگامی که ارتباط یکپارچه بین نرم افزار فروش و  تولید برقرار می شود; مدیریت تولید می تواند اطلاعات زیر را از این نرم افزار ها واکشی نماید:

 1. پیش بینی درخواست های فروش بر اساس اطلاعات ثبتی در گذشته.
 2. بررسی مقدار موجودی مواد اولیه در انبار بر اساس درخواست های فروش صادر شده.
 3. حد تجدید سفارش مواد
 4. حد تجدید سفارش محصول
 5. ظرفیت تولید مورد نیاز جهت تولید درخواست های صادره.
 6. فاصله زمانی صدور درخواست فروش تا تولید نهایی.
 7. امکان پیگیری وضعیت درخواست فروش صادره (صادر شده، در حال تولید ، تولید شده ، درحال تحویل ، تحویل شده)
 8. و..

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت