tqm چیست؟

TQM چیست؟ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

مارس 29, 2021

TQM یا مدیریت کیفیت جامع عبارت است از یک رویکرد برای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات از طریق مشارکت همه سطوح و وظایف شرکت.

مدیریت کیفیت جامع TQM رویکردی برای افزایش موثر بودن وانعطاف پذیری همه جانبه سازمان است.

مراحل اجرایی TQM

مرحله اگاهی – دستاوردها :

 • درک مفهوم کیفیت ، ارتقای کیفیت و مدیریت جامع کیفیت
 • پذیرش آگاهانه مدیریت جامع کیفیت به عنوان استراتژی تغییر
 • ایجاد آمادگی در سازمان برای پیاده کردن مدیریت جامع کیفیت

 مرحله کسب دانش و تجربه – دستاوردها:

 • کسب دانش عملی ، مهارتها و معرفت حقیقی نسبت به مفاهیم ، اصول ، روش ها و ابزار مدیریت جامع کیفیت
 • انتخاب یک روش برای ارتقای فرایند ها

مرحله برنامه ریزی استراتژیک شامل تهیه :(برنامه استراتژیک ، برنامه های سالانه ، برنامه های اجرایی و برنامه های مدیریت روزانه فرایندها)- دستاوردها:

 • تدوین برنامه استراتژیک برای ۳ تا ۵ سال
 • پیوند دورنما ، رسالت و منافع بلند مدت سازمان با مدیریت جامع کیفیت
 • ایجاد عزم سازمانی پایدار برای دستیابی به کیفیت

 مرحله اجرا – دستاوردها :

 • یاد گیری در عمل
 • ایجاد یک نظام اطلاعاتی قوی و منظم برای انتقال تجربیات
 • ایجاد یک نظام تقدیر و تشویق کار آمد برای حمایت از دستاوردها

مرحله ارزشیابی – دستاوردها:

 • یادگیری از تجربیات مثبت و منفی
 • اصلاح یا تجدید نظر در برنامه یا بر ونامه ریزی مجدد

(جامع) یعنی: Total

 شامل همه سازمان، فرایندها، در وندادها، محصولات، مشتریها و تدارك كنندگان.

که نمی شود در گوشه ای از سازمان پیاده کرد.

 که نمی شود به گروهی تفویض کرد.

که نمی شود نصفه و نیمه اجرا کرد.

 که نمی شود از سرنوشت کل سازمان جدا کرد.

 تصمیم گیری و اقدام و بالاتر از آنها رهبری در کل سازمان توزیع می شود.

اندیشه و عمل همه مدیران و کارکنان مبتنی بر فلسفه و اصول آن می باشد.

 همه جا و در همه فرایندها از بروز نقص پیشگیری می شود.

 همكاری و کارتیمی جزء فرهنگ سازمانی می باشد.

همه تلاش می کنند به نیازها و انتظارات مشتریها پاسخ دهند.

حلقه های کیفیت

 • در هر واحد تولیدی، هر اداره و حتی محیط خانه یک سری تامین کننده و مشتری وجود دارد. برای مثال یک تایپیست یک عرضه کننده به رئیس خود می باشد. حال باید مشخص نمود که آیا نیازها و انتظارات مشتری که در اینجا همان انتظارات رئیس می باشند تامین می گردد و او یک کار تایپ شده عاری از غلط و اشتباه به همان شکلی که مورد نظر است و همان زمانی که درخواست می گردد، دریافت می کند یا خیر. در صورت مثبت بودن این سوال، ما یک خدمت یا کیفیت از نوع تایپ نمودن داریم. در تمامی

          سازمانها و موسسات اعم از تولیدی، خدماتی، دانشگاهها، بیمارستانها و غیره یک سری زنجیره های کیفیت

          که شامل مشتریان و عرضه کنندگان می باشد، وجود دارد.

 • شخص یا واحدی که نتیجه کار شخص یا واحد دیگر را دریافت می کند مشتری نامیده می شود . برای یک سازمان دو نوع مشتری وجود دارد :مشتری داخلی و خارجی
 • مفهوم مشتریان و عرضه کنندگان داخلی و خارجی هسته اصلی کیفیت جامع را تشکیل می دهد که اولین بار از سوی ایشی کاوا مطرح گردید. او معتقد بود که نکته کلیدی در مورد انگیزش و کیفیت برای

          هر فردی در سازمان داشتن مشتریانی است که بطور مناسب و خوبی تعریف شده باشند. یعنی گسترش  این لغت فراتر از مشتریان بیرونی که در واقع محصول یا خدمت نهایی یک سازمان را خریداری با مصرف می نمایند و در نظر گرفتن هر فردی به عنوان مشتری که یک فرد دیگر یک قطعه یک خدمت، اطلاعات و به عبارت دیگر نتایج کار خود را به او ارائه می نماید. وجود عیب و نقص در تامین نیازها و انتظاراتش از یک زنجیره کیفیت موجب افزایش تصاعدی مشکلات گردیده و یک خرابی در ق می از سیستم و مشکلات دیگر مدهای آرام کردن حالت زجروار خرابیها و مشکلات بیشتری را پدید آورده و گسترش می یابد.

مقاله انگلیسی در ویکیپدیا

مقاله پیشنهادی : الگوبرداری (benchmarking)