نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

شاخص کیفیت : پارامتر Quality

فوریه 27, 2022

شاخص کیفیت : پارامتر Quality

در ادامه مباحث مربوط به کنترل تولید ، مدیریت تولید (شاخص OEE) و نرم افزار کنترل تولید، ما به بررسی مزایا و چالش های بکارگیری پارامتر کیفی مرتبط با این شاخص یعنی Quality می پردازیم.

از جمله اهدافی که مدیریت تولید جهت کنترل تولید و برنامه ریزی تولید واحد خود همیشه دنبال می کند; تولید محصول با کیفیت در ایستگاه های کاری می باشد که این امر به خودی خود باعث کاهش هزینه های تولیدی و هم چنین استفاده بهینه از منابع سازمانی می شود.

از آنجا که منابع سازمانی موجود در واحد های تولیدی اعم از زمان; هزینه; نیروی انسانی و … محدود بوده و در شرایط موجود مدیریت تولید می بایستی شرایط استفاده بهینه از این منابع سازمانی داشته باشد ;  وجود مکانیزم و راهکارهایی که بتواند به مدیریت تولید کمک کند که محصول با کیفیت تولید کند ; هم چنین درصد ضایعات خطوط و ایستگاه های تولیدی خود را در پایین ترین حد خود نگهدارد تا منجر به افزایش درصد شاخص کیفیت (Qualiy) شود.

در ابتدا به دلایل بروز ضایعات در خطوط تولیدی می پردازیم و بعد به ارائه مکانیزم و راه کارهایی که در جلوگیری از بروز ضایعات موثر هستند; خواهیم پرداخت.

از مهمترین دلایلی باعث ایجاد ضایعات در خطوط تولیدی می شود به شرح زیر می باشد:

1. نامرغوب بودن کیفیت مواد اولیه مصرفی در شاخص کیفیت 

در شاخص کیفیت نامرغوب بودن مواد اولیه مصرفی خسارت هایی نظیر خرابی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و هزینه های زیادی  مانند هزینه تامین دوباره مواد اولیه و تعمیرات ماشین آلات را بر سازمان تولیدی متحمل خواهد کرد; با عملی کردن روند کنترل کیفیت قبل از ثبت ورود کالاها به انبار در نرم افزار انبار و هم چنین ارزیابی تامین کنندگان در گزارش هایی که در نرم افزار تامین موجود می باشد; از ورود مواد اولیه نامرغوب به خطوط تولیدی جلوگیری بعمل آید.

2. انتخاب روش تولید نامناسب

از آنجا که ماشین آلات خطوط تولیدی قادر به تولید یکسری از محصولات در ایستگاه های تولیدی می باشند; استفاده نامناسب از این دستگاه ها در روش های نادرست تولید باعث بروز ضایعات در خطوط تولیدی و هم چنین افزایش هزینه های ناشی از خرابی دستگاه می شود.

3. آموزش ناکافی پرسنل خطوط تولیدی

همان طور که در بررسی پارامتر Availability  به این موضوع پرداختیم; در پارامتر شاخص کیفیت نیز وجود یک مکانیزم جامع و مدون و پیوسته از آموزش از ورود پرسنل خطوط تولیدی تا زمانی که در سازمان حضور دارند; باعث کاهش تولید محصولات بی کیفیت در واحد تولیدی می شود.

4. خرابی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

همان طور که در مقاله بررسی پارامتر Availability به این طرح کلی و چالش هایی این موضوع پرداختیم، در پارامتر ساخض کیفیت نیز داشتن یک برنامه نگهداری و تعمیرات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات(نرم افزار نت) تاثیر بسیار زیادی در کاهش وقوع خرابی دستگاه ها و در انتها در کاهش تولید تعداد ضایعات خواهد داشت.

فرمول محاسباتی شاخص کیفیت پارامتر Quality :

(کل تولید / تولید سالم)=Quality

تولید سالم : تعداد تولیدی که از نظر وضعیت کیفیت تایید شده می باشد.

کل تولید : اعم از تعداد تولید سالم; ضایعات ; دوباره کاری و …

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت