نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

شاخص کارایی تولید : پارامتر Performance

فوریه 14, 2022

شاخص کارایی تولید : پارامتر Performance

در ادامه مباحث مربوط به کنترل تولید ، مدیریت تولید (شاخص OEE) و نرم افزار کنترل تولید، ما به بررسی مزایا و چالش های بکارگیری پارامتر عملکردی مرتبط با این شاخص کارایی تولید یعنی Performance می پردازیم.

از آنجا که افزایش تعداد تولید با کیفیت محصولات برای یک سازمان; معیار مناسبی جهت بهینه کردن و حتی کاهش هزینه های منابع سازمانی می باشد; این پارامتر کارایی تولید (Performance) بیانگر این مطلب می باشد که در یک دوره خاص مد نظر مدیریت تولید جهت کنترل تولید واحد یا سازمان خود می باشد; نسبت تعداد کالاهای تولید شده واقعی در خطوط تولید به تعداد کالاهایی که می توانست در آن دوره خاص تولید شود; به چه مقدار می باشد.در حقیقت در یک نمای کلی; راندمان (بازده) تعدادی خطوط تولیدی سازمان را به مدیریت تولید نمایش می دهد.

شاخص کارایی تولید|کارایی تولید| performance |نرم افزار کنترل تولید

نرم افزار برنامه ریزی تولید رایمون |کنترل تولید| مدیریت تولید

چالش های بکارگیری پارامتر Performance:

در ادامه به پیش نیاز های بکارگیری شاخص کارایی تولید می پردازیم.

1.نرم افزار ثبت عملکرد تولید:

برای این امر نیاز به نرم افزار تولید داینامیک داریم که بتوانیم ثبت عملکرد تولید خود را در آن ثبت نماییم. منظور از داینامیک بودن به این معنی می باشد که تمامی اطلاعات مفیدی را که به مدیریت تولید در کنترل تولید واحد خود کمک می کند; بتوان در آن نرم افزار تولید ثبت کنیم.

2. به روز بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

در فرایند کنترل تولید آمار ثبت عملکرد تولید خطوط تولیدی می بایستی به صورت روزانه و آنلاین ثبت گردند. بر اساس تجربه بدست آمده; برخی از سازمان های تولیدی با انحراف بیش از یک روز مبادرت به ثبت عملکرد خود در نرم افزار تولید می کنند. این امر در سازمان هایی که حجم تولیدبالایی در روز دارند باعث انباشت ثبت عمکرد تولید خطوط تولیدی می شود و باعث خلل در گزارش گیری مدیریت تولید می شود. در این راستا استفاده از نرم افزار تولید، که قابلیت ثبت مکانیزه عملکرد تولید را داشته باشد; می تواند تا مقدار زیادی در کاهش هزینه های ناشی از به روز نبودن اطلاعات مفید و موثر باشد.

3. ظرفیت سنجی خطوط تولیدی در فرایند کنترل تولید:

یکی از ارکان های محاسباتی شاخص کارایی تولید (Performance) ; محاسبه مقدار تولید اسمی خطوط تولیدی می باشد. برای این امر نیاز به زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی داریم.یعنی مقدار زمانی که برای تولید یک واحد از یک محصول خاص باید صرف شود; به چه میزان می باشد. چالشی که دراین بند به آن اشاره خواهیم کرد، اشتباه بودن زمان سنجی خطوط تولید می باشد که این مورد دلایل مختلفی دارد:

3-1: انتخاب روش نادرست در زمان سنجی خطوط تولیدی

3-2: به روز نبودن زمان سنجی خطوط تولید; که یکی از چالش های مهم مدیریت تولید در سنجش شاخص کارایی تولید Performance می باشد. در مورد قدیمی بودن اطلاعات مربوط به زمان سنجی خطوط تولید بنا به گذشت زمان; حتما باید بروز رسانی توسط متولی آن (کارشناس تولید; سرپرست تولید و …) انجام گیرد تا خروجی گزارش این شاخص با انحراف کمتر باشد و به واقعیت نزدیک تر باشد.

3-3: خطای کاربری در زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی

4. کنترل صحیح بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

که این امر را می توان به روش های زیر انجام داد

4-1: با فرمول گذاری کنترل خطا در نرم افزار کنترل تولید ; یعنی فرمول کنترل خطایی که در نرم افزار ثبت عملکرد تولید می توانیم تعریف کنیم که تعداد ثبت عملکرد تولید را نسبت به ظرفیت خطوط تولید مقایسه کرده و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند.

4-2: تهیه گزارش هایی بر این مبنا که نسبت به ظرفیت خطوط تولید و ثبت عملکرد تولید که توسط کاربر ثبت شده است; کنترل ها انجام شود و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند تا در نهایت بتواند به گزارشات شاخص کارایی تولید ارائه شده اتکا نماید و معیاری مناسب جهت کنترل تولید قرار دهد.

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالی; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزارهای تولید ; نرم افزار کنترل تولید ; نرم افزارهای ERP