نرم افزار مدیریت تولید رایمون | نمودار OPC| نمودار فرآیند عملیات

نمودار OPC

مارس 1, 2022

مدیریت تولید : نمودار OPC

در ادامه بررسی های انجام شده در سری مقاله های مدیریت تولید که شامل برنامه ریزی تولید; شاخص OEE;شاخص کارایی تولید; شاخص کیفیت; شاخص سطح دسترسی می باشند; در این مقاله به بررسی نمودار فرآیند عملیات (نمودار OPC) می پردازیم.

در بررسی مقاله های قبلی به آنجا رسیدیم که مدیریت تولید با در دست داشتن  اطلاعات درختواره محصول (BOM); و با بکارگیری پرسنل و ماشین آلات تولیدی می تواند به امر تولید بپردازد; ولی نیاز به نقشه راهی جهت شناخت رویه تولید محصولات سازمان خود دارد; نقشه ای که فرآیند ها و عملیات هایی که در هر ایستگاه کاری انجام می پذیرد را در یک نگاه کلی به مدیریت تولید ارائه کند.

نمودار OPC:

در سازمان هایی که دارای پیچیدگی در تولید محصولات خود هستند و فرآیندها و عملیات های گوناگون و بسیاری را برای تولید یک محصول خود باید در دست اقدام داشته باشند; نداشتن آرشیوی از اطلاعات فرآیندی هر ایستگاه کاری می تواند ضرر جبران ناپذیری در پروسه تولید آن سازمان داشته باشد.

در همین راستا نمودار OPC یا همان Operation Process Chart; می تواند نقش بسازیی را برای مدیریت تولید در داشتن نقشه راه فرآیندها و عملیات های تولیدی ایفا کند.به طور کل این نمودار همان اطلاعات درختواره محصول می باشد با این تفاوت که در هر مرحله و هر شاخه آن; عملیات یا فرآیندی که توسط پرسنل یا ماشین آلات تولیدی می بایستی انجام گیرد را در آن گنجانده شده است.

علایم نمودار OPC:

در نمودار OPC یکسری از علایم و نشان هایی به کاربرده می شود که در ادامه به توضیح این علایم می پردازیم.

نمودار OPC

نمودار OPC

علامت دایره:

به عنوان Operation یا عملیاتی می باشد که در ایستگاه های کاری توسط پرسنل یا ماشین آلات تولیدی انجام می پذیرد. برای مثال عملیات برشکاری که توسط ماشین آلات خطوط تولید می تواند انجام می گیرد یا عملیات مونتاژ که توسط پرسنل تولید انجام می پذیرد.

علامت فلش در نمودار OPC:

این علامت نشان دهنده حرکت پرسنل یا حمل و نقل موارد مصرفی در خطوط تولید می باشد. به عنوان می توان به رفت و برگشت پرسنل تولیدی جهت برداشتن یک قطعه از محل دپوی آن یا حمل قطعات تولیدی توسط لیفتراک جهت رساندن آن به ایستگاه کاری مدنظر, به عنوان مثال هایی برای این علامت اشاره کرد.

علامت D (تاخیر):

این علامت نمایانگر Delay یا تاخیر بوجود آمده در خطوط تولیدی به دلایلی مانند بیکاری پرسنل یا ماشین آلات خطوط تولیدی یا انبارش موقتی قطعات تولیدی در بین ایستگاه های کاری; می باشد.

علامت مثلث:

از این علامت در مواردی که در سازمان ها منجر به انبارش دائمی قطعات و مواد تولیدی می شود; استفاده خواهیم کرد که مثال عینی آن وجود انبارهای فیزیکی در سازمان تولیدی می باشد.

علامت مربع:

این علامت نشانگر عملیات کنترل و بازرسی (کیفی و کمی) در بین ایستگاه های کاری و خطوط تولیدی در سازمان تولیدی می باشد.

بعد از بررسی معانی علایم موجود در نمودار OPC; در گام بعدی باید بستری در نرم افزار ERP وجود داشته باشد که بتوان این علایم و نشان ها و عملیات هایی که مربوط به ایستگاه های کاری دز سازمان های تولیدی می شود را به صورت یکپارچه به درختواره محصول (BOM) تخصیص داد که کارشناس یا مدیریت تولید در یک نگاه کلی رویه تولید را پیش روی خود داشته باشد که به بررسی این موضوع در مقاله بعدی با عنوان اطلاعات روش ساخت محصولات خواهیم پرداخت.

 

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت