معرفی رئیس و اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز

مهر ۸, ۱۴۰۰

معرفی رئیس و اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز

از سوی مهندس مهدی عباسی رئیس پارک صورت گرفت
معرفی رئیس و اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز

از سوی مهندس مهدی عباسی رئیس و اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز که از سوی مدیران واحدهای مستقر در پارک معرفی شده بودند، منصوب شدند.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، نماینده شرکت صنایع شیمی آبادگران ساختمان به عنوان رئیس شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز، نمایندگان شرکت شرکت تجهیزات پزشکی اکسون و شرکت آوید سامانه رایمون به عنوان اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز از سوی مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز منصوب شدند.
براساس این گزارش نمایندگان منتخب که سوی ریاست پارک حکم دریافت کردند قبل از این در انتخابات مورد نظر شرکت کردند و پس از کسب آرای لازم فرصت یافتند به عنوان رئیس و اعضای شورای مشورتی واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز معرفی شوند.
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز برای موفقیت هر چه بیشتر فناوران و شرکت های دانش بنیان، روش تعاملی با حضور مدیران خود شرکت های مستقر در پارک را مورد توجه قرار داده است.

اطلاعات بیشتر

15 مهر 1399 11:18