کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

فوریه 16, 2022

کایزن (KAIZEN) چیست ؟

( مودا و کایزن )

حالت خوب = ZEN      تغییر = KAI

KAIZEN = CONTINUOUS IMPROVEMENT

تغییر در جهت بهتر شدن = KAIZEN

کایزن = بهبود مستمر با مشارکت گروهی

مودا (MUDA) چیست؟

فاقد ارزش = MUDA = WASTE

هر فعالیتی که برای سازمان ایجاد هزینه می کند اما برای مشتری نهایی ارزشی تولید نمی کند.

سازمان برای حفظ بقای خود باید تا جایی که می تواند از انجام فعالیت های غیر ارزش اور پرهیز کند.

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

دسته بندی از مودا

1- مودای تولید بیش از حد نیاز

2- مودای انتظار و تاخیر

 3- مودای حركات اضافه

4- مودای حمل و نقل

5- مودای انبارش انبار داری

6- مودای ایراد در فرآیند

7- مودای دوباره کاری و ضایعات

مودای تولید بیش از حد نیاز

 3- تولید اطلاعات و داده هایی که از آن هیچ استفاده ای نمی شود

4- تولید کپی های اضافی و نگهداری آن در مراکز مختلف

 5- ایجاد پرونده های اسناد و مدارك ، بدون هدف مشخص

مودا ی انتظار (تاخیر )

 • انتظار ماشین برای تعویض قالب یا راه اندازی اولیه
 • انتظار اپراتور ، در حالی که ماشین کار می کند
 • انتظار قطعات برای عملیات، بازرسی یا حمل و نقل
 • انتظار ماشین ، برای اتمام کار ماشینی دیگر
 • انتظار ماشین برای تعمیرات کلی و جزئی
 • انتظار نامه یا سندی برای امضا در کارتابل مدیر
 • انتظار ارباب رجوع برای دریافت خدمات

 8- انتظار یك نامه در ماشین نویسی

مودای حركات اضافی

 • تردد کارگر برای دریافت قطعه و ابزار از انبار
 • تردد برای انتقال قطعه یا محصول ، به جای دیگر
 • حركات اضافی کارگران در ایستگاههای کاری
 • در دسترس نبودن اسناد و مدارك لازم
 • تردد بیش از حد افراد در طبقات ساختمان
 • تردد ارباب رجوع ، برای دریافت خدمات

 7- تردد نامه یا سند از جایی به جای دیگر

مودای حمل و نقل

1- حمل مواد اولیه به انبار یا سالن تولید

2- حمل کالای در جریان ساخت

3- حمل کالای ساخته شده از سالن تولید به انبار

 • حمل کالا ، به بازار مصرف
 • حمل کالا ، بین انبارهای مختلف

 6- حمل تجهیزات و ملزومات و …

مودای انبارش

1- انبار مواد اولیه

2- انبار کالا یا قطعات در جریان ساخت

 3- انبار ضایعات و دوباره کاریها

 6- بایگانی

مودای ایراد در فرآیند

1- هر كاری را به روش نادرست انجام دادن

 2- هر کاری که انجام آن لازم نیست

 3- اموری که توسط پیمان کاران می تواند انجام شود

 4- انجام هر کاری که برای سازمان هزینه ایجاد می کند ، اما برای مشتری نهایی ارزشی تولید نمی کند.

مودای ضایعات و دوباره کاری

1- ضایعات حین تولید

2- دوباره کاری حین تولید

 3- تعمیرات کلی و جزئی محصول تولید شده

 4- دوباره کاری روی نامه ها و گزارشهای اداری

 

کایزن در ویکیپدیا

مقاله پیشنهادی : مدیریت دانش چیست؟

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار لجستیک ، تولید ، مالی و ERP