نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

نمودار FPC

مارس 4, 2022

مدیریت تولید : نمودار جریان

در ادامه بررسی های ابزارهای یاری دهنده به مدیریت تولید در برنامه ریزی تولید; به بررسی نمودار FPC می پردازیم.

در مقاله های قبلی; نمودار OPC و موارد مهم دخیل در این مورد را بررسی کردیم. حال به بررسی نمودار جریان فرآیند (نمودار FPC) که تشابه زیادی به نمودار OPC دارد; خواهیم پرداخت.تنها تفاوت میان این دو نمودار; دارار بودن روند و فرآیند حمل و نقل قطعات تولیدی در این نمودار می باشد که این مورد  را در نمودار OPC نخواهیم نداشت.

نمودار OPC

نرم افزار مدیریت تولید

علائم:

از نمودار FPC یا Flow Process Chart ; معمولا برای ارزیابی سیستماتیک کار و زمان استقاده می شود. از این نمودار برای بهینه سازی فرآیندها استفاده می شود آن هم با تعیین و مشخص کردن فرآیندهای غیر ضروری ای که در رویه و روند فعلی خطوط تولیدی وجود دارد که مدیریت تولید با شناسایی این فرآیندهای اضافه و جذف آنها; در بهینه شدن فرآیندهای تولیدی قدم موثری برخواهد داشت.حذف این فرآیندهای اضافه در نمودار جریان فرآیند (نمودار FPC) علاوه بر بهینه شدن رویه خطوط تولیدی; منجر به جلوگیری از از اتلاف هزینه و زمان در سازمان خواهد شد که این امر به خودی خود مدیریت تولید را در محقق شدن برنامه ریزی تولید کمک خواهد کرد.

نمودار FPC

نمودار FPC

همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید تنها تفاوت میان نمودار FPC (نمودار جریان فرآیند) و نمودار OPC; وجود علامت فلش که نمایانگر رویه حمل و نقل قطعات تولیدی بین ایستگاه های کاری می باشد. جهت بدست آوردن نمودار فرآیند معمولا سازمان ها از یک جدول با اطلاعاتی که در زیر به آن اشاره خواهیم کردیم; استفاده خواهد کرد که در بردارنده تمامی عملیات ها و فرآیندهای تولیدی و کیفی خواهد بود.

 

در جدول نمودار FPC (نمودار جریان فرآیند) اطلاعات کد و نام قطعه; نوع فرآیند (عملیات; بازرسی;انبارش دائمی; حمل و نقل; انبارش موقت) ; وسیله جابجایی (وسیله ای که با آن جابجایی یا حمل استفاده انجام می گیرد); مسافت (میزان مسافتی که در جابجایی قطعات پیموده می شود); مدت تاخیر (مدت زمان انبارش موقتی که برای قطعات خطوط تولیدی در بین ایستکاه های اتفاق می افتد); موجود می باشد.

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت