نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

درختواره محصول (BOM)

فوریه 28, 2022

آرشیو اطلاعات محصولات: درختواره محصول (BOM)

از آنجا که در سازمان های تولیدی و صنعتی تنوع محصولات بسیار زیاد می باشد ; و  فرمولاسیون ساخت هر کدام از آنها بسته به سیاست سازمان; نوع سفارش محصول; روش تولید آن و … ممکن است متفاوت باشد; بنابراین جمع آوری و آرشیو اطلاعات درختواره محصول (BOM) جهت اطلاع از چگونگی تولید و هم چنین بهره مندی از این اطلاعات در مبحث  برنامه ریزی احتیاجات و برنامه ریزی تولید; برای مدیریت تولید بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود.

BOM

مدیریت تولید | BOM

 

مدیریت تولید نیاز به مکانیزم و نرم افزاری دارد که بتواند این اطلاعات را در قالب فایلی یکپارچه که در بردارنده کلیه اطلاعات ساخت  (BOM) از قبیل مواد مصرفی; تجهیزات مصرفی; دستگاه های تولید; فرآیندهای اجرایی; ضرایب مصرف و … ; در آن ثبت نموده و به صورت آرشیو داشته باشد.

دلیل ما بر سیستمی بودن ثبت این اطلاعات بخاطر این است که داشتن آرشیو به صورت کاغذی برای سازمان ها دارای هزینه هایی از قببل صرف کاغذ و ملزومات جهت چاپ و نگهداری آنها; و تهدیداتی از قبیل از بین رفتن این مستندات به دلایل مختلف; می باشد.

چالش هایی که مدیریت تولید در این مسیر با آن مواجه خواهد بود; به موارد زیر دسته بندی می شود:

1. اشکال آرشیو اطلاعات مهندسی ساخت محصولات در واحد مهندسی :

یکی از دغدغه هایی که مدیریت تولید همیشه با آن مواجه خوهد بود; وجود خطا در اطلاعات تولید محصولات موجود در واحد مهندسی می باشد که این امر باعث ایجاد اختلال در امر تولید مطلوب و صحیح محصولات و در پی آن ایجاد ضایعات در تولید خواهد شد;

2. در دسترس نبودن اطلاعات درختواره محصول (BOM) :

از دیگر چالشهای مدیریت تولید; عدم وجود آرشیو کاغذی اطلاعات مهندسی ساخت محصولات در سازمان می باشد که در اکثر سازمان های کوچک به دلیل کم بودن تعداد تنوع محصولات; آرشیو این اطلاعات به صورت کاغذی در سازمان وجود ندارد و مدیریت تولید طبق روال همیشگی مبادرت به تولید محصولات خواهد کرد;

3. مورد تایید بودن ثبت این اطلاعات توسط واحد مرجع :

در صورت وجود آرشیو کاغذی و جهت انتقال و ثبت این اطلاعات در نرم افزار; حتما باید مرجعی وجود داشته باشد که ثبت این اطلاعات را تایید کند; مواردی مانند توالی مراحل انجام کار; ضرایب مصرف; کالاهای جایگزین و … ;

4. واقعی نبودن ضرایب مصرف ثبت شده :

به جرات می توان گفت از بزرگترین دغدغه ها و چالش های مدیریت تولید و حتی مدیریت مالی سازمان در امر تولید; به روز بودن و واقعی بودن ضرایب مصرف در BOM می باشد. از آنجا که این ضرایب در مواردی نظیر گزارش های انحراف مصرف مواد; گزارش انحراف ضایعات مصرف مواد و … و هم چنین در هدف کلی نرم افزار ERP که محاسبه بهای تمام شده محصولات می باشد; تاثیر گذار خواهد بود; به روز بودن و واقعی بودن این ضرایب به صورت دائم باید کنترل شوند;

5. به روز نبودن اطلاعات مهندسی ساخت محصولات :

در مرحله اول ثبت و آرشیو این اطلاعات در نرم افزار اطلاعات مهندسی ساخت از اهمیت ویژه ای برخوردارد می باشد ولی در مرحله بعدی باید تیمی متشکل از واحد تولید و واحد مهندسی وجود داشته باشد که تغییرات بوجود آمده در اطلاعات ساخت محصولات را به روز و آنلاین رصد کرده و این تغییرات را پس از کسب تاییدیه از یک مرجع بالاتر; در نرم افزار موجود اعمال گردد;

 

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت