شرکت تضامنی | اعتبار شرکا

شرکت تضامنی

فوریه 21, 2022

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی سرمایه شرکت; از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث ; نقش مهمی ندارد بلکه;  شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است ;  در واقع اعتبار شرکا سبب اعتماد به شرکت می شود.

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی ضرکتی است که;  در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود; اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد; هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

عناصر اصلی شرکت های تضامنی

 • در اسم شرکت تضامنی باید ; عبارت  ( شرکت تضامنی) و همچنین حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.
 • طبق ماده 117 قانون تجارت اگر اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ; باید بعد از اسم شریک ;  یا شرکایی که ذکر شده است ;  عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا ( و برادران ) یا ( و پسران) قید شود.
 • ذکر نام شخص در اسم شرکت ; از مختصات شرکت تضامنی و نسبی است و سایر شرکت ها حق چنین کاری ندارند.
 • اعتبار شرکت به اعتبار شرکا و شخصیت آنهاست
 • منظور از تضامنی بودن مسئولیت شرکا این است که;  طلبکاران شرکت برای وصول تمام طلب خود ; می توانند به هر یک از شرکا رجوع کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع از مراجعه به دیگری نیست; اعتبار شرکا سبب اعتماد مشتریان می شود.
 • طبق ماده 24 قانون تجارت پس از انحلال شرکت ; طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا یا همه ی آنان مراجعه کنند و هر شریک با توجه سهم الشرکه ای که دارد ;  باید پاسخگو طلبکاران باشد.
 • در حالیکه مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران تضامنی و نامحدود است ; در ارتباط بین شرکا سود و زیان اصولا به نسبت سرمایه ;  تقسیم می شود.
 • طبق قانون 119 تجارت سود;  به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود.

انتقال سهم الشرکه

در شرکت تضامنی در صورتی که شریکی قصد داشته باشد سهام خود را بفروشد ; باید رضایت تمام شرکا را جلب کند ; اگر شریک جدید وارد شرکت شود ;  نسبت به بدهی های قبل از ورود خود نیز مسئول است.

فوت و محجوریت شریک

اگر شریکی فوت کند و یا از نظر عقلی نتواند عهده دار مسئولیت خود باشد;  اگر ورثه او خود بخواهند عهده دار مسئولیت سهم الشرکه باشند;  باید حتما رضایت سایر شرکا را بدست آورند.

سایر شرکا و سایر ورثه باید حتما به طور کتبی اعلام کنند که حاضر به ادامه بقای شرکت هستند .

حال اگر ورثه شریکی که فوت شده است ; نخواهند شرکت بقا داشته باشد ;  تا یکماه از تاریخ فوت شریک به صورت کتبی عدم رضایت خود را از بقای شرکت اعلام نماید ;  در سودی که در اینمدت مذکور شریک بوده سهیم می گردد و در ضرر آن شریک نخواهد بود.

حال اگر ورثه بخواهد شرکت بقا داشته باشد;  باز هم باید بصورت کتبی اعلام کند و نسبت به تمام سود و زیان شرکت در اینمدت پاسخگو می باشد.

ورشکستگی شریک

در صورتی که یکی از شرکا طلب کار شخصی و یا معامله ای خارج از شرکت تضامنی خود داشته باشد ; ورشکست شود شرکای دیگر سهم الشرکه او را از دارایی شرکت ; یا اموال شخصی خود نقدا  می پردازند و او را از شرکت اخراج می کنند.

اگر شرکت منحلل شود و شریک طلب کار شخصی داشته باشد ;  از سهم و سودی که از انحلال شرکت نصیب شریک می شود می تواند بهره مند شود ; اما نمی تواند طلب خود را از دارایی شرکت وصول کند.

فسخ و انحلال شرکت

طبق ماده 137 هر یک از شرکا می تواند با داشتن تمام شرایط زیر حق فسخ داشته باشد;  مگر اینکه سایر شرکا او را راضی کنند تا از این حق استفاده نکند :

 • در اساسنامه شرکت این حق از شرکا سلب نشده باشد
 • اگر قصد فسخ دارد باعث ضرر به سایر شرکا نباشد
 • از تاریخ فسخ 6 ماه گذشته باشد
 • اگر موافق اساسنامه سال به سال به حساب شرکت رسیدگی می شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل آمده باشد
 • در صورتی که شرکت ورشکست شود
 • در صورت راضی بودن تمام شرکا
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و 140 تجارت
 • در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق  ماده 138 تجارت
 • در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید ;  محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.
 • شرکت تضامنی در صورت رضایت تمام شرکا ; می تواند به شرکت سهامی خاص هم تبدیل شود.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی ، لجستیک ، تولید

منابع

کتاب حقوق بازرگانی ; دکتر ارسلان ثابتی ; انتشارات دانشگاه پیام نور

کتاب نحوه عملی دعاوی اسناد تجاری ; امیر سلیمی ; انتشارات شهید داریوش نوراللهی