کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

مارس 8, 2022

کارت بازرگانی مجوزی است که ; به دارنده آن اعم از شخص حقیقی  یا حقوقی اجازه می دهد که ; به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری اقدام نماید;  این مجوز از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون صادر;  به  تایید وزارت صنعت معدن و تجارت می رسد.

  • اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند ; عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و می توانند ; از مزایای عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده کنند.
  • کلیه اشخاص و شرکت هایی که پروانه بهره برداری ; کارت شناسایی کارگاه ;  یا گواهی فعالیت صنعتی معتبر از یکی از وازرتخانه های تولیدی داشته باشند می توانند برای صدور و یا تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال تا پنجسال درخواست بدهند.
  • کلیه اشخاص و شرکت هایی که پروانه بهره برداری کارت شناسایی کارگاه و یا گواهی فعالیت صنعتی معتبر از یکی وزارت خانه های تولیدی داشته باشند می توانند برای صدور و یا تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال تا پنجسال درخواست بدهند.

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی

به سایت https://cscs.chambertrust.ir مراجعه کنید و نسبت به ثبت نام اقدام کرده و مراحل صدور کارت را تا تایید نهایی پیش ببرید، تمام مراحل آن به صورت غیر حضوری می باشد و فقط برای دریافت کارت به صورت حضوری مراجعه می کنید.

قوانین مرتبط با کارت بازرگانی

ماده3 قانون مقررات صادرات و واردات

مبادرت به  امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که;  توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی صادر و به تایید وزارت صنعت معدن و تجارت می رسد

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وردات :این ماده به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز می پردازد.

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 37 قانون تامین اجتماعی

طبق ماده 37 تامین اجتماعی هنگام  نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی شرطی رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.

ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های ان دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی ( حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی تعاونی و خصوصی ) می باشند ال فیش واریزی سه در هزار در آمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردید ه و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نماید.

هنگام ثبتنام کارت بازرگانی در سامانه بصورت آنلاین مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و مفاصا مالیاتی دریافت می گردد

با توجه به مفاد بالا اجرای تمامی قوانین مذکور برای گرفتن کارت بازرگانی لازم الاجرا می باشد.

بارگزاری اظهارنامه مالیاتی عملکرد و کد کارگاهی بیمه اجباری می باشد.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی لجستیک تولید و ERP