اهمیت کیفیت

چرخه کیفیت

مه 29, 2022

چرخه کیفیت در واحد تولیدی

چرخه کیفیت

نرم افزار کنترل کیفیت

در یک واحد تولیدی مبحث چرخه کیفیت فقط منحصر به واحد QC نمی باشد بلکه بقیه واحد های سازمان نیر در این مورد درگیر می باشند; به این صورت که واحد تولیدی با استفاد ه از روش های مختلف مبادرت به پیش بینی نیاز مخاطب می کند;

 واحد تحقیق و توسعه

طرح تولیدیرا بر اساس نیاز مشتری به واحد طراحی ارائه می کند

واحد طراحی و مهندسی

مشخات جزیی و کلی طرح تولید ائم از نوع مواد مصرفی، فرآیند های تولید، ابزارآلات کنترلی و … برنامه ریزی می کند.

واحد بازرگانی و تامین

نیز بر اساس مشخصات مواد اولیه، مبادرت به خرید مواد با کیفیت می کند و هم چنین با ارزیابی ادواری; روند کنترل کیفیت عملکرد این تامین کنندگان را نیز بر عهده خواهد داشت تا از این طریق مواد اولیه با کیفیت مطلوب به دست واحد تولید برسد;

واحد تولید

بعد از آن مدیریت تولید در چرخه کیفیت نیز با روش هایی از طریق آموزش پرسنل تولیدی; استفاه بهینه از ظرفیت ماشین آلات و استفاده از گزارش های OEE به صورت پیوسته وضعیت تولید خود را کنترل می کند.

واحد کنترل کیفیت

نیز فرآیندهای کنترلی خود را هم حین تولید و هم بعد از تولید محصول پیگیری می کند تا از تولید محصول معیوب یا بی کیفیت جلوگیری کند.

واحد فروش

نیز از طریق زنجیره نمایندگان یا به کارگیری روش های فروش، مبادرت به ایجاد بازار کرده و محصول را به خریدار نهایی می رساند.

واحد خدمات پس از فروش

نیز بر اساس چرخه کیفیت با توجه به تماس ها و بازخوردهایی از مشتریان دریافت می کند که این امر موجب بهبود کیفیت و عمکلرد در تولیدات واحد تولیدی منجر می شود;

که در این قسمت چرحخه کنترل کیفیت به صورت معکوس به مراحلی قبلی باز می گردد; و همینطور این چرخه از ابتدا به انتها و از انتها به ابتدا به صورت پیوسته در جریان خواهد بود.

در یک نگاه کلی در چرخه کیفیت، می توان کیفیت را به دو دسته تقسیم بندی کرد:

  1. کیفیت در طرح :

به صورت کلی این دسته از کنترل کیفیت را بسیار هزینه زا می دانند; آن هم به خاطر در نظر گرفتن معیارهایی از محصول از قبیل شکل، مشخصات، دوام، کاربرد و مواد اولیه در تصمیم گیری می باشد تا بتوان به سطح مطلوبی از رضایت مشتری دست پیدا کرد.

  1. کیفیت در تولید و ساخت :

در این دسته کنترل هایی در فرآیندهای تولیدی صوت می گیرد تا از مواردی که باعث ایجاد عدم انطباق ; به دلایلی از قبیل عدم کیفیت مطلوب در مواد اولیه، عدم مهارت لازم پرسنل تولیدی، نقص در مونتاژ محصول و نیمه ساخته ها و حتی وجود نقص در طرح تولیدی، جلوگیری شود;

بر اساس چرخه کیفیت این عدم انطباق به خودی خود باعث ایجاد نارضایتی مشتریان و در نهایت افزایش هزینه های تولیدی; به دلایلی از قبیل کاهش تقاضا و افزایش فروش از دست رفته می شود; بنابراین بر اساس هزینه هایی که در این دسته صورت می گیرد، می توان به مزایای زیر دست پیدا کرد :

1-1: کاهش ضایعات و دوباره کاری در فرآیندهای تولیدی

1-2:افزایش اعتبار در بازار و نزد مشتریان

1-3: تولید محصول یا کیفیت که هدف نهایی چرخه کیفیت می باشد.

 

 

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالی; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزار کنترل تولید و نرم افزارهای ERP

(کنترل تولید: شاخص OEE ، مدیریت تولید ، Quality ، Availability ، Performance  ،شاخص عملکرد تولید ، نرم افزار کنترل تولید)