نرم افزار های حسابداری

نرم افزار های حسابداری

ژوئن 7, 2022

نرم افزار های حسابداری

نرم افزار های حسابداری:حساسیت اعداد و ارقام جاری در واحد مالی; الزام استفاده از یک نرم افزار مالی را بیش از پیش برای سازمان ها پرنگ میکند.

اما نرم افزارهای مالی بازه گسترده ای از عملیات ها را در بر میگیرد.

گستردگی عملیات نرم افزار های مالی شامل موارد متعددی چون:

 • ثبت و ضبط امور جاری مالی
 • محاسبات حقوق و دستمزد و عملیات حسابداری مرتبط
 • ثبت و ضبط امور مرتبط با خزانه داری و دریافت و پرداخت ها و امور حسابداری وابسطه به آن
 • محاسبات استهلاک دارایی ها و موارد مرتبط با عملیات حسابداری آنها
 • محاسبات مرتبط با فاکتور های خرید
 • محاسبات مرتبط با عملیات ریالی انبار
 • امور مرتبط با فاکتورهای فروش و مباحث حسابداری مرتبط
 • محاسبات بهای تمام شده و اسناد حسابداری مرتبط
 • محاسبات بودجه
 • و …
نرم افزار های حسابداری

نرم افزار های حسابداری

ویژگی نرم افزار های مالی:

نرم افزارهای مالی با توجه به نوع سازمان باید دارای ویژگیهای خاصی باشد؛ برای سازمانها با امور مالی گسترده و تعداد پرسنل بالا در واحد مالی با اهمیت ترین ویژگی ها را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:

 • یکپارچگی
 • قابلیت اطمینان
 • قابلت اعمال کنترل های گسترده سطوح مدیریت
 • قابلیت گزارش گیری متنوع
 • قابلیت انجام محاسبات دقیق
 • قابلیت ارائه گزارشات قانونی
 • و …

اهمیت کنترل امور مالی برای سازمانها با تراکنش بالا از جهت ارائه گزارشات سطح بالای مدیریتی و گزارشات قانونی و برون سازمانی؛ اهمیت دوچندان میابد .

گزارشات مدیریتی مالی در چنین سازمان هایی میتواند ; تعیین کننده نقشه راه آینده و نشانگر وضعیت کنونی کسب و کار باشد.

این انتظارات از نرم افزارهای مالی؛ باعث افزایش روز افزون سطح انتظارات از سیستم های مالی شده که امری طبیعی و بجا می باشد.از این رو انتظار می رود شرکت های ارائه دهنده نرم افزار های مالی و حسابداری با تکنولوژی روز دنیا پیش روند; و امکانات بروز در اختیار مشتریان و کاربران قراردهد.

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای حسابداری; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزار کنترل تولید و نرم افزارهای ERP