نرم افزار انبارداری نرم افزار انبار و انبارگردانی

نرم افزار انبار

ژوئن 6, 2022

نرم افزار انبار

یک نرم افزار انبارداری خوب باید توانایی برطرف نمودن تعداد متنوعی از نیاز ها و تخصص های درون و برون سازمانی را داشته باشد.یک انبار با توجه به نوع سازمان (تولیدی یا بازرگانی) می تواند; دارای وظایف گوناگونی باشد; اما شاید مهمترین وظیفه آن ; حفظ و نگه داری کالاهای جاری در یک سازمان باشد;  اما با توجه به نوع ارتباطات انبار با سایر واحد ها پیچیدگی مدیریت فرایند ها در واحد انبار بسیار گسترده تر از وظیفه حفظ و حراست از کالا ها می باشد.

ارتباط انبار با سایر واحد ها

باتوجه به ماهیت سازمان ارتباط انبار تعریف می شود ; اما می توان گفت که انبار در یک سازمان تولیدی از سطح ارتباطات گسترده تری برخوردار می باشد ; و با فرض تولیدی بودن ماهیت یک سازمان مجموعه های مرتبط با یک انبار را می توان به صورت زیر تعریف نمود:

  1. واحد تولید
  2. واحد بازرگانی
  3. واحد مالی
  4. واحد برنامه ریزی تولید

البته در این بین واحد های لجستیک و حراست نیز با انبار تراکنش اطلاعاتی دارند اما نسبت به واحد های ذکر شده در بالا از سطح پایین تری برخوردار است.

تمام واحد های مذکور به نوعی از اطلاعات واحد انبار جهت برنامه ریزی و یا انجام امور مرتبط با واحد خود استفاده می نمایند.

بنابراین همان طور که مشهود است یک نرم افزار انبار باید توانایی برطرف نمودن طیف گسترده ای از نیاز ها را در سازمان داشته باشد.

بررسی مختصر ارتباطات انبار با سیار واحد ها:

  • واحد تولید:

سرپرستان تولید به صورت کلی نیاز به مواد یا برخی از نیمه ساخته های خود جهت تولید را از طریق انبار تامین میکنند; و محصولات و اقلام تولیدی خود را به انبار ارسال میکنند.شاید این مهم ترین داد و ستد بین انبار و واحد تولید باشد; اما تامین  ملزومات و دارایی های ثابت مورد نیاز واحد تولید نیز در سطح محدود تر ; از طریق انبار صورت میگرد. انبار در یک مجموعه تولیدی بیشترین داد و ستد را با واحد تولید دارد و بیشترین خدمات دهی به این واحد انجام می شود.

با توجه به حجم تراکنش بالا; یک نرم افزار انبار داری خوب باید بتواند; درخواست شارژ خط واحد تولید را به صورت سیستماتیک به اطلاع انبار داران برساند; و انبار داران باید بتوانند بر مبنای این درخواست ها ; اسناد مورد نیاز را صادر نمایند همچنین یک نرم افزار انبار داری مناسب باید بتواند امکانات متنوعی در اختیار انباردار جهت ایجاد جریان کاری مناسب برای اقلام مرجوعی برقرار نماید. توضیحات تکمیلی در مورد امکانات مناسب یک نرم افزار انبار را می توانید از طریق لینک (نرم افزار انبار داری رایمون)  مشاهده نمایید.

تامین و خرید اقلام مورد نیاز یک سازمان عموماً بر عهده واحد بازرگانی است. اقلام خریداری شده از سمت این واحد در انبار به اصلاح رسید می شود; و کالا ها به انبار تحویل داده می شود; همچنین یکی از مبانی مدیریت تامین; تهیه کالاها بر اساس نقطه سفارش می باشد ; که یک نرم افزار انبار خوب باید بتواند از طریق ارائه گزارشات به روز از موجودی کالا و کنترل آن با نقاط سفارش تعیین شده این امکان را در اختیار واحد بازرگانی قراردهد.

  • واحد مالی:

واحد مالی عمدتاً بر روی دو دسته از اطلاعات در انبار تمرکز دارد ; ریالی نمودن اقلام ورودی و ریالی نمودن اقلام خروجی.مهم ترین اقلام ورودی می توان خرید های انجام شده از طریق واحد بازرگانی باشد; که از طریق واحد انبار رسید شده و اکنون نوبت واحد مالی است تا اطلاعات مبلغی آن را وارد نماید و موارد قانونی چون مالیات و عوارض ارزش افزوده را در آن اعمال نماید.

همچنین برای اقلام خروجی از متد های قیمت گذاری مانندمیانگین موزون، Fifo یا شناسایی ویژه استفاده نماید تا بتواند مباحث ریالی و حسابداری خود را تکمیل نماید.

  • واحد برنامه ریزی تولید:

واحد برنامه ریزی تولید از طریق اطلاعات موجودی کالا ; تعهدات سازمان و یا نیاز بازار اقدام به ارائه برنامه تولید مینماید. در این مسیر یکی از مهم ترین اطلاعات مورد نیاز ; سنجش وضعیت موجودی مواد، نیمه ساخته ها و محصولات در انبار می باشد.عمدتاً این اطلاعات از طریق گزارشات یا کاردکس انبار در اختیار واحد برنامه ریزی قرار میگیرد.

 

نرم افزار انبار

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای حسابداری; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزار کنترل تولید و نرم افزارهای ERP