شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

مارس 19, 2021

در این مقاله از پایگاه دانش آوید سامانه رایمون، با تعریف شرکت مسئولیت محدود آشنا می‌شویم.

در انتها نیز قوانین و ویژگی‌های این شرکت‌هارا با هم مطالعه می‌کنیم.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

این نوع از شرکت، برای اینکه تشکیل شود به حداقل ۲ نفر نیاز دارد. بجای سهام که در شرکت های سهامی خاص تقسیم می‌شود و هرکس طبق درصد سهامی که دارد نسبت به بدهی‌های شرکت مسئول است. در شرکت مسئولیت محدود هر فرد طبق هر میزان سرمایه‌ای که با خود به شرکت می‌آورد نسبت به شرکت و بدهی‌های آن مسئول می‌باشد.

سرمایه اولیه شرکت حداقل ۱ میلیون ریال است.

نکته مهم: اگر نام یکی از شرکا را در اسم شرکت آورده شود آن شریک در برابر بدهی‌های شرکت مسئولیت تضامنی خواهد داشت. بنابراین باید پاسخگو دیون شرکت به طور کامل باشد.

ویژگی‌های مهم

ویژگی‌های مهم این‌گونه از شرکت‌هارا با کمک موادی از قانون تجارت بررسی می‌کنیم.

مواد ۹۴ الی ۱۰۳

 1. ماده 94: حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
 2. ماده 96: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. مدیر عامل باید اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم‌الشرکه غیرنقدی نماید. هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 3. ماده 97: در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم‌الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 4. ماده 98: کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
 5. ماده 102: سهم‌الشرکه شرکا نمی‌توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
 6. ماده 103: انتقال سهم‌الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. (حتما باید در دفتر اسناد رسمی انتقال پیدا کند)

مواد ۱۰۴ الی ۱۰۷

 1. ماده 104: شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می‌شوند اداره می‌گردد. (بر طبق همین قانون مدیر عامل انتصابی است. پس می‌توان با رعایت مفاد بخشنامه او را عزل کرد حتی اگر سهم‌الشرکه داشته باشد)
 2. ماده 105: مدیران شرکت مسئولیت محدود کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت. مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (بهتر است مدیران را برای مدت محدود به سمت های مورد نظر تعیین نمایید)
 3. ماده 105: هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظارت باشد. شرکت در این صورت مجمع عمومی نیز خواهد داشت.
 4. ماده 106: تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (اگر سه شریک وجود داشته باشد و دو نفر از شرکا با بیشترین سهم‌الشرکه نسبت به تصمیمی موافق باشند شریک سوم نمی‌تواند مانع در تصمیم‌گیری در شرکت شود)
 5. ماده 107: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید.
 6. ماده 111: هر تغییری در اساسنامه شرکت اکثریت عددی که دارای سه ربع سرمایه شرکت را نیز باشند، برای تصویب مقرر نموده است. (به غیر از بند 15 که شامل این موضوع نمی باشد)

ویژگی‌های دیگر

 1. مدیر موظف در شرکت می‌تواند حقوق دریافت کند و حتی بیمه تامین اجتماعی را برای خود برقرار کند.
 2. اگر شریکی قصد فروش سهم خود را داشته باشد در ابتدا الویت اول به شرکای داخلی شرکت است و اگر شرکای داخلی قصد خرید سهم او را نداشته باشند، شرکای دیگر نیز باید به خرید سهم هم رضایت داشته باشند.
 3. در یک شرکت مسئولیت محدود که کمتر از سیزده نفر عضو داشته باشد هیئت نظارت تشکیل نمی‌گردد و هر شریک به طور مستقل می‌تواند بر  عملکرد و کلیه حساب‌ها و بدهی‌های شرکت نظارت داشته باشد.
 4. قانون تجارت انتصاب بازرسین برای شرکت اجباری نمی‌باشد.
 5. در مورد تصمیماتی که شرکا درباره شرکت خواهند گرفت، اکثریت شرکا حداقل نصف سرمایه لازم است.
 6. برای تغییر اساسنامه شرکت اکثریت عددی شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه(4/3) را نیز دارا باشند، لازم است.
 7. یک شرکت مسئولیت محدود هرساله باید اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی را برای خود در نظر بگیرد.
 8. شرکت‌های مسئولیت محدود طبق قانون فقط بر مقدار سرمایه‌ای که در شرکت می‌آورند نسبت به دیون شرکت پاسخگو هستند. بنابراین در صورتی که سرمایه کمی داشته باشند در مناقصات یا پروژه‌های بزرگ کمتر از این شرکت‌ها استفاده می شود. پس بهتر است در صورت صلاحدید شرکا سرمایه بیشتری را ثبت نمایند.
 9. شرکت‌های مسئولیت محدود از منظر مالیاتی و بیمه‌ای همانند سایر شرکت‌های تجاری هستند و باید تمامی قوانین وضع شده را رعایت نمایند.
 10. شرکت‌های مسئولیت محدود قابل تبدیل به سایر شرکت‌های سهامی خاص، تضامنی و… می‌باشند.

درباره شرکت آوید سامانه رایمون (سهامی خاص)

مقاله کوتاه ویکیپدیا در این مورد

 

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP