تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها

فوریه 26, 2022

تعطیلات و مرخصی ها

هر کارگری در مدت زمان کاری خود در هر کارگاهی;  می تواند از تعطیلات و مرخصی ها ; که در مواد قانون کار آمده است ;  استفاده نماید ; بیشتر افراد مرخصی ها را شامل استحقاقی و استعلاجی می دانند;  در حالی که در قانون کار شرح بسیاری از تعطیلات و مرخصی ها آمده است که;  در ادامه به آن می پردازیم :

تعطیلی جمعه

طبق ماده 62 قانون کار;  روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است ;  کار در روز جمعه برای کارگر مجاز نیست ; در صورتیکه ;  کارگر در روز جمعه در محل کار حاضر شود ; باید 40 درصد بیشتر بابت جمعه کاری در آن روز دریافت نماید.

اگر کارگری نوبت کاری دارد و نوبت کاری او در روز جمعه می باشد; کارفرما باید او را در یکی از روزهای هفته به جای روز جمعه تعطیل نماید.

تعطیلی روز کارگر

طبق ماده 63 قانون کار; روز کارگر 11 اردیبهشت نیز جز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید;  با توجه به این که روز 11 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز تعطیل رسمی نبوده و کارگران در این روز اشتغال به کار دارند ; کارفرما باید 40 درصد حقوق آنها را در همان روز افزایش دهد.

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران

طبق ماده 64  قانون کار ;  مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و با احتساب چهار روز جمعه ; جمعا یک ماه است  ; سایر روز های تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد;  برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

در واقع مدت مرخصی استحقاقی 26 روز و 4 جمعه می باشد.

مرخصی استحقاقی کارهای سخت و زیان آور

طبق ماده 65 قانون کار ;   از دیگر تعطیلات و مرخصی ها ; مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ; 5 هفته می باشد ;  استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

31 روز  عادی و 4 جمعه می باشد.

کارگر می تواند در پایان هر 6 ماه 15 روز به مرخصی برود.

ذخیره مرخصی

طبق ماده 66 قانون کار ; کارگر نمی تواند بیستر از 9 روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کند  .

در صورتی که کارگر یکسال تمام در کارگر کار کند ; می تواند 9 روز مرخصی خود را ذخیره کند و کارفرما مبلغ را به او بپردازد ;  مابقی مرخصی های استفاده نشده او از بین می رود ; اما اگر کمتر از یکسال در آن کارگاه کار کند ; به هر میزان که مرخصی استفاده نکرده است;  می تواند پول آن را از کارفرما دریافت کند.

به عنوان مثال : کارگری در ابتدای تیرماه به کارگاه آمده است و تا پایان سال 15 روز مرخصی استفاده نکرده دارد;  در پایان سال کارفرما مبلغ 15 روز مرخصی را به او می پردازد.

کارگری دو سال سابقه کار در کارگاه دارد;  در آخر اسفند ماه او 20 روز مرخصی استفاده نشده دارد;  کارفرما فقط مبلغ 9 روز مرخصی را به او می پردازد.

مرخصی حج واجب

یکی دیگر از تعطیلات و مرخص ها کارگران ; طبق ماده 67   قانون کار ; مرخصی یکماهه بابت ادای فریضه حج فقط یکبار یا مرخصی بدون حقوق بگیرد ; یا به طور یکجا از مرخصی یکماهه استحقاقی خود استفاده کند.

کارفرما باید این یکماه را یا به صورت استحقاقی ;  یا به صورت مرخصی بدون حقوق به کارگر مرخصی بدهد.

نکات مهم

  • طبق ماده 69 قانون کار  ; کارفرما و کارگر در رابطه با تاریخ استفاده مرخصی باید باهم توافق کنند ;  کارگر خود سر نمی تواند بدون رضایت کارفرما به مرخصی برود;  از طرفی هم کارفرما نمی تواند اجازه استفاده از مرخصی به کارگر ندهد ;  در صورت بروز اختلاف بین آنها شعبه اداره کار نزدیک به محل کار;  نظر خواهد داد و لازم الاجرا می باشد.
  • طبق ماده 70 قانون کار;  اگر کارگری مرخصی ساعتی ( کمتر از یکروز) بگیرد;  به میزان ساعت مرخصی از مرخصی استحقاقی او کم می گردد.
  • در صورتیکه مرخصی استحقاقی کارگر نداشته باشد;  از کارکرد او کسر می گردد و حقوق وی نیز کمتر می شود.

پرداخت مطالبات مرخصی استحقاقی

طبق ماده 71 قانون کار;  در صورت اتمام قرارداد و یا فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین;  بازنشستگی;  یا از کار افتادگی کلی کارگر;  تعطیلی کارگاه کارفرما;  باید مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر را به او پرداخت کند.

حتی اگر کارگر فوت نماید ; یا دچار محجوریت شود ;  این مطالبه را به ورثه و یا قیم او پرداخت می شود.

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق

طبق ماده 72 قانون کار ;  برای استفاده از مرخصی بدون حقوق ;  مدت آن ;  شرایط برگشت به کار;  باید میان کارگر و کارفرما توافق شود و به صورت کتبی منعقد گردد.

مرخصی فوت و ازدواج

طبق ماده 73 قانون کار;  کلیه کارگران در موارد زیر، حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند :

  • ازدواج دائم
  • فوت همسر; پدر ;مادر و فرزندان
  • مدت مرخصی استعلاجی

طبق ماده 74 قانون کار;  مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی ; جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مرخصی استعلاجی بیشتر از سه روز بر عهده سازمان تامین اجتماعی است ;  کمتر از سه روز را کارگر می تواند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کند.

پرداخت عیدی;  پاداش  حق اولاد، بن کارگری ;  هر دریافتی که  مشمول بیمه نیست بر عهده کارفرما است.

مرخصی استعلاجی مدت ندارد و میزان آن را پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی تعیین می کند.

در این مقاله قوانین مربوط به تعطیلات و مرخصی ها کارگران را شرح دادیم .

در قسمت مقاله های رایمون شرح کاملی در رابطه با مرخصی استعلاجی و از کار افتادگی کارگران وجود دارد; برای اطلاعات بیشتر می توان به آن مراجعه کرد.

شرکت آوید سامانه رایمون;  تولید کننده نرم افزارهای مدیریت تولید و ERP