قرارداد کار ساعتی چیست ؟ + نمونه قرارداد کار ساعتی

قرارداد کار ساعتی چیست ؟ + نمونه قرارداد کار ساعتی

مارس 23, 2021

تعاریف

یکی از انواع قراردادهای کار، قرارداد کار ساعتی می‌باشد. این قرارداد برای کارمندانی به کار می‌رود که به طور تمام وقت در شرکت مشغول به کار نیستند و الزامی به حضور تمام وقت آن‌ها نمی‌باشند. کارمندان طبق ساعات کاری که در شرکت حضور دارند مزد دریافت می‌کنند.

طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون کار که نزدیک‌ترین ماده قانونی به این نوع قرارداد می‌باشد، می‌توان گفت مزد ساعتی، مزدی است که بابت ساعاتی که کارگر در اختیار کارفرما می‌باشد و به امور شرکت می‌پردازد، محاسبه و پرداخت می‌شود. در این نوع قرارداد نوع کار و ساعات کار ملاک تعیین‌کننده حقوق پرداختی است. همچنین ساعات کار امکان دارد از ۴۴ ساعت کار موظف قانونی در هفته نیز کمتر باشد.

طبق بند الف ماده 37 قانون کار هم طبق آن چه در قرارداد قید شده است یا آن چه که عرف کارگاه می‌باشد حقوق ساعتی را می‌توان هم در پایان روز، یا هفته یا ۱۵ روز یکبار و یا ماهانه پرداخت نمود. لازم به ذکر است که قراردادهای ساعتی نیز شامل بیمه تامین اجتماعی هم می‌شوند. بنابراین بابت هر ۸ ساعت کاری که صورت می‌گیرد یک روز حق بیمه محاسبه خواهد شد.

همچنین به این کارگران عیدی، سنوات، حق مسکن، بن‌کارگری و حق عائله‌مندی به میزان کارکردشان، تعلق خواهد گرفت. درصورتی که کارگر بیشتر از ساعت توافق شده در قرارداد کار، به انجام وظایف خود مبادرت نماید،کار اضافی او شامل ۴۰٪ اضافه بر مزد ساعتی پرداخت خواهد شد.

برای مثال، فرض کنید کارگری با شرکتی قرارداد به عنوان ۲۶ ساعت در هفته انعقاد می‌کند. اما کارگر در هفته ۳۰ ساعت کار می‌کند. آن ۴ ساعت مازاد بر ۲۶ ساعت شامل اضافه کاری می‌شود. کارگرانی که در روزهای تعطیل مشغول به کار هستند شامل اضافه مزد روزهای تعطیل هم می‌باشند.

چند نکته دیگر در مورد قرارداد کار ساعتی

کارگران ساعتی بسته به حضور خود، حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداختی و توافق با کارفرما می‌توانند از مرخصی استحقاقی استفاده کنند. این کارگران می‌توانند در صورت حادثه یا بیماری شامل مرخصی استعلاجی با نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی شوند. حتی می توانند از مرخصی بدون حقوق نیز بهره‌مند شوند.

نکته مهم در قرارداد کار ساعتی این است که حقوق ساعتی نباید از حداقل حقوق ساعتی که بر مبنای حقوق روزانه تعیین می‌شود کمتر باشد.

همانطور که ساعت ناهار و نماز جزو ساعات کاری محسوب نمی‌شود.  در قرارداد کار ساعتی نیز ساعات نماز و ناهار هم شامل ساعت کارکرد نمی‌شود.

کارگری که قرار‌داد کار ساعتی دارد، هنگامی که در شرکت مذکور دچار حادثه بشود، در صورتیکه محرز شود حادثه ناشی از کار بر عهده کارفرما نبوده است می‌تواند کلیه هزینه های درمانی خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند. در غیر این صورت، سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های حادثه و درمان را از کارفرما دریافت می‌دارد.

در پایان شایان به ذکر است که قرارداد کار ساعتی شامل قوانین کار می‌باشد .

در لینک زیر نمونه قرارداد کار برای دانلود قرار داده شده است.

دانلود نمونه

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP