فرضیات حسابداری- شرکت آوید سامانه رایمون

فرضیات حسابداری

ژوئن 21, 2022

مفاهیم بنیادی که زیر بنای لازم را برای حسابداری موسسات فراهم می کنند و شالوده سایر اصول حسابداری قرار می گیرند، فرضیات حسابداری یا مفروضات حسابداری نامیده می شوند.

فرضیات حسابداری یا مفروضات حسابداری، به لحاظ داشتن فایده در رسیدن به هدفها و انجام دادن عملیات حسابداری، در طول زمان به وجود آمده و به عنوان مفاهیمی بدیهی و بدون نیاز به استدلال و اثبات، مورد پذیرش قرار گرفته اند.

فرضیات حسابداری به قرار زیر می باشد:

 • فرض تفکیک شخصیت
 • فرض اندازه گیری بر حسب واحد پولی
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض دوره مالی
 • فرض تعهدی

در ادامه به شرح هریک از فرضیات حسابداری خواهم پرداخت :

فرض تفکیک شخصیت

قائل شدن موجودیتی مستقل ، هویتی متمایز برای هر موسسه جدا از مالک ،هیئت مدیره و سهامداران آن می باشد.

شرکت های تجاری شخصیتی جدا از سهامداران و مالکان خود دارند.

همچنین نگهداری و تهیه صورتهای مالی برای یک شرکت به عنوان یک شخصیت حسابداری است.

موسسات و شرکتهای انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی، شخصیتی جدا و متمایز از مالک خود دارند،اما از نظر حقوقی این تفکیک وجود ندارد.

طلبکاران این گونه موسسات می توانند طلب خود را از اموال موسسه یا شرکت و همچنین اموال شخصی صاحب موسسه تامین کنند.

شرکت های بر اساس قوانین تجارتی، شخصیت حقوقی جداگانه و متمایز از صاحبان سرمایه آن پیدا می کنند .

دارایی ها و تعهدات یک شرکت از دارایی ها و تعهدات صاحبان سرمایه آن ( سهامداران و شرکا) جدا و به شرکت متعلق می باشد.

فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول

یکی دیگر از فرضیات حسابداری، اندازه گیری ارزش مبادلات اقتصادی، یعنی پول است.

در حسابداری تمامی معاملات ، خرید و فروش، اندازه گیری ارزش مستقلات بر اساس واحد پولی رایج در آن کشور اندازه گیری و ثبت می شود.

فرض تداوم فعالیت

شرکت ها به مدت نامحدود تشکیل می شود و فعالیت آنها بر این فرض است که استمرار دارد، تعطیل و منحل نمی شوند .

شرکت ها به عنوان موجودیتی مستقل می توانند خود را با شرایط اقتصادی، کشوری و بین المللی وفق دهند ، فعالیت کنند.

همچنین ،از دارایی های خود استفاده کنند،  به تعهدات و بدهی خود پایبند باشند.

فرض دوره مالی

از جمله فرضیات حسابداری ، می توان از فرض دوره مالی نام برد.

طول دوره مالی یک موسسه را می توان بنا بر نوع فعالیت و شرایط محیطی آن انتخاب کرد.

بطور معمول ، طول دوره مالی می تواند یک ماه، سه ماه ، شش ماه یا یک سال باشد، هر یک از این دوره ها را دوره حسابداری می نامند.

عوامل متعددی نظیر :

 • سال تقویمی،
 • قوانین و مقررات مالی،
 • قوانین تجاری و مالیاتی ،
 • لزوم مقایسه اطلاعات مالی موسسات مختلف

موجب شده است که:

نتایج عملیات، وضعیت مالی این موسسات در دوره های یک ساله که اصطلاحا سال مالی نامیده می شود، گزارش شود.

فرض تعهدی

یکی دیگر از فرضیات حسابداری، فرض تعهدی است.

 • موسسات در طول زمان معاملات و عملیات متعددی را انجام می دهند
 • در بسیاری از مواقع قیمت جنس در همان لحظه پرداخت می شود .
 • اما گاهی اوقات پرداخات هزینه کالای خریداری شده به ماههای آینده موکول خواهد شد.
 • امروزه بر اساس فرض تعهدی ، این عدم پرداخت هزینه یا دریافت قسمتی از معامله در حسابها ثبت می شود.
 • درآمدها در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وقوع ، بدون در نظر گرفتن دریافت یا پرداخت آنها شناسایی می گردند.
 • همچنین بعد از شناسایی، در حسابها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوطه گزارش می شود.

فرضیات حسابداری پایه گذار اصول حسابداری می باشند.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار حسابداری و انبار