فاکتور رسمی- شرکت آوید سامانه رایمون

فاکتور رسمی

ژوئن 15, 2022

فاکتور رسمی چیست؟

به فاکتوری می توان فاکتور رسمی گفت که مورد تایید اداره مالیاتی باشد،این فاکتور باید مشخصات کامل فروشنده و خریدار را به همراه کد اقتصادی ، یا شناسه ملی آن را داشته باشد.

 

ویژگی های فاکتور رسمی

هر مودی باید هنگام تسلیم کالا یا ارائه خدمات فاکتور فروش صادر نماید. فاکتور مذکور مشابه فاکتورهای عادی است بعلاوه برخی اطلاعات ضروری که برای نشان دادن مالیات بر ارزش افزوده پرداختی باید در آن درج شود.

ویژگی های فاکتور  باید شامل موارد ذیل باشد:

 1. شماره سریال فاکتور بصورت چاپی
 2. اسم، آدرس، شناسه ملی ،کد اقتصادی، کد پستی فروشنده
 3. تاریخ فروش کالا یا خدمات یا تاریخ قرارداد
 4. اسم، آدرس، شناسه ملی، کد اقتصادی، کد پستی خریدار
 5. شرح کالا و خدمات
 6. تعداد کالا
 7. قیمت واحد کالا یا خدمات
 8. مبلغ کل کالا
 9. مبلغ تخفیف
 10. مبلغ پس از کسر تخفیف
 11. مالیات بر ارزش افزوده وعوارض بر ارزش افزوده
 12. مبلغ نهایی که شامل مبلغ کل بعد از تخفیف بعلاوه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده
 13. جمع مبلغ نهایی فاکتور به حروف
 14. مبلغ پیش دریافت در صورت پرداخت قسطی
 15. مهر و امضا خریدار
 16. مهر و امضا فروشنده

چه کسانی باید فاکتور رسمی ارائه دهند؟

 • کلیه شرکت های حقوقی و گروه اول اشخاص حقیقی
 • کلیه کسانی که فعالیت های آنها در گروه یک می باشد و شامل مالیات ارزش افزوده می باشند
 • در تمام رسیدگی های مالیاتی باید فاکتورهای رسمی خرید و فروش را ارائه دهیم .
 • در صورتی می توان از اعتبار مالیاتی خرید ارزش افزوده استفاده کنیم که، فاکتور رسمی از فروشنده دریافت کنیم.

در چه صورت فاکتور رسمی اعتبار خود را از دست خواهد داد؟

 • شماره فاکتور بصورت چاپی در بالای آن درج نشده باشد.
 • اسامی خریدار و فروشنده در آن درج نشده باشد
 • شناسه ملی یا کد اقتصادی خریدار و فروشنده درج نشده باشد
 • از شرکت های صوری فاکتور تهیه نماییم
 • با شرکت هایی که در سامانه مالیاتی در لیست سیاه هستند، معامله کنیم

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار های تولید، مدیریت تولید، بهای تمام شده و ERP، فروش